Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 8. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 8. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1711 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2297,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 18,0%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  5108,6/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 68 prípadoch  v 4,0% zo všetkých ARO. 
 • V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 274 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 367,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 33,9% chorobnosti. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných 1090,6/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast 93% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 8. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 8. kalendárnom týždni v  NsP  Hnúšťa z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení je  zákaz návštev v celej nemonici.
 • V 8. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 475 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1490,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 43,6% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4064,9/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 7 prípadoch v 1,5% zo všetkých ARO. 
 • V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 46 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 144,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 78,2%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  327,1/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 8. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 8. kalendárnom týždni v  NsP,  n. o Revúca z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení naďalej trvá zákaz návštev v celej nemonici.
 • V 8.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote