Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 34. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 34. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 167 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 355,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 8,24%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1180,8/100 000 obyvateľov. 
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 11 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 23,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  stúpla o 45,45%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (41,6/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 34. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 156 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 575,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 1,89%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1121,3/100 000 obyvateľov.  
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,6% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy. 
  • V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 20 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 73,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  stúpla o 15,0 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (94,0/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 34. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote