Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 27. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 27. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 221 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 490,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 38,27%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1750,7/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2,3% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy.
  • V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 13 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 28,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla o 23,53%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (42,8/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 27. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 171 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 715,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 8,78%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1611,9/100 000 obyvateľov.   Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 21 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 87,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 14,29 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (111,1/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 27. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote