Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 12. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1176 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1862,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 1,9%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  5877,2/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 28 prípadoch v 2,4% zo všetkých ARO. 
 • V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 110 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 174,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 49,3%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných 646,7/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 93% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 12. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 12. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 494 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1767,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 3,8% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 6728,1/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3 prípadoch v 0,6% zo všetkých ARO. 
 • V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 66 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 236,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom dvojnásobne vzostúpila. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5ročných 1962,4/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 74% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 12. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 12.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v jednom predškolskom zariadeni.


        


       Oddelenie Epidemiológie
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
       so sídlom v Rimavskej Sobote