Aktuality

Späť Ako obmedziť príjem alkoholu?

Alkohol je jednou z najčastejšie požívaných návykových látok v Slovenskej republike. Alkohol je pritom toxická, psychoaktívna látka s vlastnosťami, ktoré vyvolávajú závislosť.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete. Ďalšie milióny ľudí zas v dôsledku konzumácie alkoholu čelia invalidite a zhoršenému zdravotnému stavu. 
Alkohol je podľa WHO hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a invalidity medzi osobami vo veku 15 až 49 rokov, pričom predstavuje 10 percent všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine.
Alkohol ako omamná látka ovplyvňuje široké spektrum štruktúr a procesov v centrálnom nervovom systéme a zvyšuje riziko úmyselných a neúmyselných zranení. Alkohol má tiež značné toxické účinky na tráviaci a kardiovaskulárny systém. 
Alkoholické nápoje sú Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny klasifikované ako karcinogénne, keďže preukázateľne zvyšujú riziko hneď niekoľkých typov rakoviny. Okrem toho alkohol ako imunosupresívum zvyšuje riziko prenosných infekčných ochorení.
Obmedzením pitia alkoholu dokážete priaznivo ovplyvniť svoje fyzické aj duševné zdravie, zlepšiť kvalitu spánku a medziľudských vzťahov. Ak pociťujte problémy s alkoholom, neváhajte vyhľadať pomoc odborníka.