Konzultačné a poradenské služby

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, Galanta  v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
 

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.:
031/ 780 32 21, 031/ 780 67 25
e-mail: ruvzga@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia (OHŽPaZ):
vedúca oddelenia:
tel: 0911 360 623, 031/783 8021
mail: ga.hzp@uvzsr.sk

oddelenie HŽPaZ:
tel: 031/783 8022, 031/783 8023, 031/783 8036
mail: ga.ohzp@uvzsr.sk​ , ​​ga.ohzp2@uvzsr.sk​​​ga.ohzp3@uvzsr.sk ​​​, ga.ohzp4@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmatických výrobkov (OHVBPKV):
vedúca oddelenia:
tel: 0911 764 048, 031/783 8031
mail: ga.hv@uvzsr.sk

oddelenie HVBPKV:
tel: 031/783 8025, 031/783 8032, 031/783 8034
mail: ga.hv1@uvzsr.sk​ , ​​ga.hv2@uvzsr.sk​ , ​​ga.hv3@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže (OHDM):
vedúca oddelenia:
tel: 0915 933 017, 031/783 8027
mail: ga.hdm@uvzsr.sk

oddelenie HDM:
tel: 031/783  8028
mail: ga.ohdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (OPPL):
vedúca oddelenia:
tel: 0918 560 905, 031/783 8012
mail: ga.ppl@uvzsr.sk

oddelenie PPL:
tel: 031/783 8013, 031/783 8014, 031/783 8015
mail: ga.oppl@uvzsr.sk​ , ​​ga.oppl2@uvzsr.sk​ , ​​ga.oppl3@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie (OE):
vedúca oddelenia:
tel:  031/783 8011
mail: ga.sulekova@uvzsr.sk

oddelenie E:
tel: 031/783 8018, 031/783 8017, 031/783 8016
mail: ga.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
vedúca oddelenia:
tel:  031/783 8008

oddelenie PZ:
tel:  031/783 8004
mail: ga.pz@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti(OÚaTHČ):
vedúci oddelenia:
tel:  031/783 8007
mail: ga.pravnik@uvzsr.sk

oddelenie OÚaTHČ:
tel: 031/783 8005
mail: ga.mzdy@uvzsr.sk

hospodársko technické činností:
tel:  031/783 8006
mail: ga.htc@uvzsr.sk