Zdravotné odporúčania ÚVZ SR v prípade výskytu svrabu

Všeobecné preventívne zásady na predchádzanie prenosu svrabu:

 • Dôsledne dodržiavajte zásady osobnej hygieny, najmä pravidelné umývanie rúk.
 • Vyhýbajte sa tesnému kontaktu s neznámymi alebo infikovanými osobami a predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované zákožkou svrabovou.
 • Nepožičiavajte osobné predmety, ako sú odevy, uteráky alebo posteľná bielizeň.
 • Vyhýbajte sa prespávaniu v cudzej posteľnej bielizni.
 • Zakúpené či darované oblečenie pred nosením dôkladne vyperte.
 • Dodržiavajte stanovené postupy prania osobnej bielizne a lôžkovín.

Základné odporúčania v prípade nákazy svrabom.

Pri výskyte svrabu je potrebné:

 • Navštíviť všeobecného, prípadne kožného lekára (dermatovenerológa), ktorý nákazu potvrdí alebo vylúči. Diagnostika ochorenia je najmä na základe klinických príznakov chorého. Nebýva vždy jednoduchá, nakoľko klinický obraz môže byť rôznorodý. V prípade laboratórnej diagnostiky sa odoberajú malé vzorky kože z miesta, kde zákožky svrabové sídlia. Po potvrdení diagnózy lekár určí liečbu a predpíše lieky.
 • Podrobiť sa liečbe svrabu podľa pokynov a odporúčaní lekára. Je dôležité dodržiavať pokyny týkajúce sa aplikácie lieku a dĺžky liečby. V liečbe sa používa sírna masť, kortikoidové krémy alebo liečivá vo forme krémov zo skupiny liečiv nazývaných pyretroidy, ktoré pôsobia proti parazitom. Prípravky sa nanášajú rovnomerne na celé telo, musia sa ponechať na pokožke najmenej počas 8 hodín, napr. cez noc. Na miestach, kde nie je masť nanesená, môžu tieto roztoče prežívať. Na zmiernenie svrbenia sa v liečbe používajú antihistaminká. Krémy a masti používané pacientom je nutné zlikvidovať, môžu v nich prežívať roztoče až 7 dní. Liečebnú kúru, v priebehu ktorej je infikovanému doporučené sa neumývať, je nutné podstúpiť opakovane; jednorazová aplikácia nestačí.
 • Podľa pokynov lekára súčasne liečiť všetky osoby v úzkom kontakte s infikovaným (rodina, spolupracovníci a ďalší), aj keď nemajú klinické príznaky.
 • Izolovať infikované osoby v prípade výskytu svrabu v rodine, v kolektívnom, sociálnom alebo v zdravotníckom zariadení.
 • Informovať ľudí v okolí, najmä blízkych kontaktov, ako sú rodinní príslušníci, priatelia alebo spolubývajúci. Svrab sa ľahko šíri cez priamy kontakt, a preto je dôležité, aby sa ostatní, ktorí mohli prísť do kontaktu s vami, podrobili skríningu a prípadne liečbe.
 • Uvedomiť si, že nákaza môže vzniknúť aj z jedinej zákožky. Aj keď sú zákožky zničené a nové chodbičky si nevŕtajú, klinické príznaky môžu pretrvávať aj niekoľko týždňov po ukončení liečby.
 • Vyprať osobnú bielizeň, uteráky a posteľnú bielizeň programom s nastavením maximálnej možnej teploty prania, prípadne vyvariť alebo dôkladne prežehliť žehličkou nastavenou na najvyššiu teplotu a nejaký čas nepoužívať. Vhodné je uskladniť takto vyčistenú bielizeň v plastových vreciach. Po každej liečebnej kúre je nutné všetku bielizeň opäť dôkladne ošetriť vyššie uvedeným postupom.
 • Veci, ktoré nie je možné vystavovať vysokej teplote, vložiť do igelitového vreca, ošetriť vhodným insekticídnym prostriedkom podľa pokynov výrobcu a pevne na niekoľko hodín uzavrieť.
 • Dezinfikovať kontaminované predmety, najmä predmety osobnej potreby, všetky priestory a plochy.
 • Posteľné matrace (látkové sedačky, kreslá, stoličky) dôkladne povysávať, ošetriť insekticídnym prípravkom a nechať vyvetrať vo vonkajšom priestranstve, najlepšie na slnku.
 • Pri výmene posteľnej bielizne, ošetrení kontaminovaných predmetov, priestorov a plôch dodržiavať správnu manipuláciu a použitie osobných ochranných pomôcok (rúška, rukavice, oblečenie).
 • V prípade výskytu nákazy v kolektívnom zariadení okrem vyššie spomenutých opatrení upozorniť rodičov na výskyt ochorenia v kolektívnom zariadení a informovať ich o nutnosti dodržať vyššie uvedené hygienické opatrenia. Zabezpečiť v kolektívnom zariadení dôsledný dozor, aby nedochádzalo medzi deťmi k vzájomnej výmene šatstva, v ktorom sa môže zákožka svrabová udržiavať v aktívnom stave niekoľko dní. Deti podozrivé z ochorenia ihneď odoslať na vyšetrenie k lekárovi. Preliečené dieťa môže byť prijaté do detského kolektívu až po predložení potvrdenia o zdravotnom stave od ošetrujúceho pediatra.
 • V prípade výskytu nákazy v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení je možné nariadiť zákaz návštev.

Pri liečbe svrabu je dôležité nestratiť trpezlivosť a byť vytrvalý. Liečba môže byť častokrát zdĺhavá. Dôležité je dodržiavať pokyny lekára a liečiť sa až do úplného vyliečenia.

Odbor surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR