Výrobky na ochranu pred slnečným žiarením

Výrobok na ochranu pred slnečným žiarením (opaľovací prípravok, anglicky sunscreen product) je akýkoľvek výrobok (napr. krém, olej, gél, sprej) určený na kontakt s ľudskou pokožkou s cieľom výlučne alebo hlavne chrániť ju pred UV žiarením pohlcovaním, rozptyľovaním a odrážaním žiarenia.

UV filtre sú látky, ktoré sa používajú výlučne, alebo najmä na ochranu pokožky pred UV žiarením absorpciou, reflexiou alebo odpudzovaním UV žiarenia. Zoznam filtrov povolených v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe VI nariadenia č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (ďalej len „nariadenie“). Podľa čl. 14 nariadenia, kozmetický výrobok nesmie obsahovať UV filtre ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy VI a nesmie obsahovať UV filtre, ktoré sú tam uvedené, ale sa nepoužívajú v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto prílohe.

Slnečné žiarenie sa okrem iného skladá z krátkovlnného UV-B žiarenia a dlhovlnného UV-A žiarenie. Erytém (sčervenanie) kože je spôsobený najmä UV-B žiarením. Minimálna erytémová dávka znamená množstvo energie, ktoré spôsobuje erytém. Riziko rakoviny vzniká najmä v dôsledku UV-B žiarenia, nemožno však podceniť ani riziko spojené s UV-A žiarením. Okrem toho UV-A žiarenie spôsobuje predčasné starnutie kože. Výskum tiež dokazuje, že nadmerné vystavovanie sa UV-B, ako aj UV-A žiareniu má vplyv na imunitný systém organizmu.

Ochranný slnečný faktor (SPF – Sun Protective Factor) vyjadruje účinnosť ochrany pred slnečným UV žiarením. Ide o pomer medzi minimálnou erytémovou dávkou na koži chránenej výrobkom na ochranu pred slnečným žiarením a minimálnou erytémovou dávkou na nechránenej koži. Kozmetické výrobky s vyšším SPF sú účinnejšie, ako tie s nižším SPF.

Označenie výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením Aby výrobky na ochranu pred slnečným žiarením zabezpečili tieto preventívne vlastnosti, mali by byť dostatočne účinné proti UV-B a UV-A žiareniu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali poskytovať minimálnu ochranu pred UV-B a UV-A žiarením. Vyšší ochranný slnečný faktor (t. j. najmä UV-B ochrana) by mal obsahovať aj vyššiu UV-A ochranu. Preto by mala byť ochrana pred UV-A žiarením spojená s ochranou pred UV-B žiarením.

Účinnosť výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením by mala byť na etikete uvedená v kategóriách „nízka“, „stredná“, „vysoká“ a „veľmi vysoká“. Každá kategória by mala zodpovedať štandardizovanému stupňu ochrany pred UV-B a UV-A žiarením.

Pre každú kategóriu sa odporúča táto škála ochranných slnečných faktorov s príslušným označením, pričom bod 10 v tabuľke je uvedený na strane 4 odporúčania:

 

tabulka

 

Množstvo aplikovaného výrobku – odporúčané množstvo – cca 36 gramov Na dosiahnutie uvedenej úrovne ochrany prostredníctvom SPF sa výrobky na ochranu pred slnečným žiarením musia nanášať v množstvách zodpovedajúcich množstvám, ktoré sa používajú na testovanie, t. j. 2 mg/cm2, čo sa rovná 6 čajovým lyžičkám výrobku (približne 36 g) na telo priemerného dospelého človeka. Toto množstvo je vyššie ako množstvo, ktoré spotrebitelia zvyčajne používajú. Dôležitá je najmä opakovaná aplikácia výrobku. Nanášanie menšieho množstva výrobku vedie k nerovnomernému zníženiu ochrany. Napríklad, ak sa aplikované množstvo zníži na polovicu, môže mať za následok až o dve tretiny nižšiu ochranu.

Tvrdenia uvádzané na výrobkoch musia byť v súlade s nariadením a v súlade s nariadením Komisie č. 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami. Na kozmetických výrobkoch by sa nemal uvádzať žiaden údaj uvedený v bode 5 odporúčania.

Výrobky na ochranu pred slnečným žiarením by mali obsahovať návod na použitie dôležitý na dosiahnutie stanovenej účinnosti výrobku. Návod môže obsahovať tieto pokyny:

  • „Pred slnením naneste výrobok na ochranu pred slnečným žiarením“
  • „Na zachovanie ochrany nanášanie výrobku často opakujte, najmä po potení, plávaní alebo osušení uterákom“
  • „Jedna aplikačná dávka na celé telo sa rovná 36 g (6 čajových lyžičiek)“
  • „Zníženie aplikačnej dávky značne zníži úroveň ochrany“

Na výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením by malo byť okrem ich použitia uvedené, že neposkytujú 100 % ochranu a rady alebo preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať a ktoré sú uvedené v bode 6 odporúčania.

Odporúčania môžu byť uvedené aj prostredníctvom piktogramov či ilustrácií, napr.:

 

piktogram

 

V súvislosti s ochranou pred slnečným žiarením je potrebné si uvedomiť, že aj veľmi účinné výrobky na ochranu pred slnečným žiarením nemôžu zaručiť úplnú ochranu pred zdravotným rizikom spojeným s UV žiarením. Žiadny výrobok na ochranu pred slnečným žiarením nemôže úplne filtrovať ultrafialové žiarenie. Neexistuje žiaden presvedčivý vedecký dôkaz o tom, že používanie výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením zabraňuje vzniku melanómu.