Všeobecné upozornenie týkajúce sa určitých prevádzkovateľov

Všeobecné upozornenie týkajúce sa všetkých prevádzkovateľov, ktorí sú zároveň dodávateľom pitnej vody, prevádzkovateľov bazéna v ubytovacích zariadeniach a zariadeniach starostlivosti o ľudské telo  (príp. inom type zariadenia), prevádzkovateľov zdroja hluku, infrazvuku alebo vibrácií, prevádzkovateľov umelého zdroja optického žiarenia alebo prevádzkovateľov zdroja elektromagnetického žiarenia