Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Malé zlepšenia služieb Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 v aktuálnom znení sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „Malé zlepšenia služieb Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“.

Predmetom projektu je úprava Integrovaného systému Úradov verejného zdravotníctva a nasadenie, ktorá podporí realizáciu služieb. Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

  1. lacnejší štát pre občanov a podnikateľov,
  2. ušetrenie času občana/podnikateľa,
  3. efektívnejší výkon a služby verejnej správy.

Taktiež je zrejmé, že efektívne fungujúce riešenie bude mať ďalšie odvodené pozitívne prínosy pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia – teda zdravia občanov SR. Pre občanov a podnikateľov tento projekt prinesie zlepšenie 4 koncových služieb, ktoré umožnia zjednotené zlepšenie vybavenia ich žiadostí naprieč všetkými 37 ÚVZ. V tejto oblasti je projekt pripravovaný plne v súlade s aktuálnymi strategickými prioritami uvedenými v NKIVS a naviac, trendy ako „viac-kanálový prístup“, alebo „jeden krát a dosť“ musia priniesť pre občanov a podnikateľov komfortné, užívateľsky prívetivé a zrozumiteľné služby prostredníctvom moderných rozhraní.

Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je vo výlučnej kompetencii Úradu verejného zdravotníctva SR. Verejné zdravotníctvo v Slovenskej republike nemá v súčasnosti vybudované informačné komunikačné kanály, kompetenčné a integračné väzby, systémy pre podporu rozhodovania a IT infraštruktúru pre implementáciu takých služieb, na základe ktorých by mohlo pripravovať adekvátnu podporu a programy na zlepšenie verejného zdravia a zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky.

Úprava Integrovaného systému Úradov verejného zdravotníctva Informačný systém umožní komfortnejšiu, prehľadnejšiu a jednoduchšiu prácu s údajmi ako je to dnes. Zavedenia úprav informačného systému skrátia dobu spracovania analýz, znížia zaťaženie zamestnancov úradov verejného zdravotníctva a umožnia lepšie využiť kapacitu zamestnancov úradu.

Pripomienky k projektovej dokumentácii k projektu „Malé zlepšenia služieb Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“ prosíme zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 11. 08. 2022, 16:00 hod. na e-mailovú adresu: projekt.isuvz@uvzsr.sk.

Dokumenty na stiahnutie – projektový zámer, prístup k projektu, BC/CBA a katalóg rizík sú k dispozícii v Meta IS tu.

Pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie (xlsx, 17 kB)