Trendy vývoja výskytu prenosných ochorení

 • Bakteriálna meningitída

  Výskyt bakteriálnej meningitídy - graf

 

 • Besnota

Kontakt ohrozenie s besnotou - graf

 

 • Hnačky a gastroenteritídy

  Výskyt hnačkových ochorení - graf

 

 • Iné bakteriálne črevné infekcie

  Výskyt ostatných hnačkových ochorení - graf

 

 • Iné bakteriálne otravy potravinami

  Výskyt alimentárnych intoxikácií - graf

 

 • Kampylobakteriálna enteritída

  Výskyt kampylobakterióz - graf

 

 • Klieštová encefalitída

  Výskyt kliešťovej encefalitídy - graf

 

 • Lymská borelióza

  Výskyt lymeskej boreliózy - graf

 • Meningitída

 

Výskyt meningokokovej menigitídy - graf

 

 • Osýpky (morbili)

  Výskyt osýpok - graf

 

 • Parotitída

  Výskyt mumpsu - graf

 

 • Pertussis

  Výskyt divého kašľa - graf

 

 • Rubeola

  Výskyt ružienky - graf

 

 • Salmonelóza

Výskyt salmonelóz - graf

 

 • Šigelóza (bacilárna dyzentéria)

  Výskyt dizentérie - graf

 

 • Tenióza

  Výskyt tenidózy - graf

 

 • Toxoplazmóza

  Výskyt toxoplazmózy

 

 • Varicella (ovčie kiahne)

  Výskyt ovčích kiahní - graf

 

 • Vírusová hepatitída typu A

  Výskyt vírusovej hepatitídy typu A

 

 • Vírusová hepatitída typu B

  Výskyt vírusovej hepatitídy typu B - graf

 

 • Vírusová hepatitída typu C

  Výskyt vírusovej hepatitídy typu C - graf

 

 • Vírusová meningitída

  Výskyt meningitíd vírusového pôvodu - graf