Služby

Prehľad najčastejšie žiadaných služieb dostupných pre podnikateľa zo strany úradov verejného zdravotníctva.

Služby pre podnikateľa sa týkajú viacerých oblastí:

  • Plnenie zákonných povinností podľa oblasti podnikania
  • Napĺňanie svojich zákonných práv a odborných oprávnení
  • Doplnkové, platené služby úradov zaujímavé pre podnikateľa