Situácie

Poradenstvo pre riešenie bežných situácií súvisiacich s verejným zdravím zo strany podnikateľov. Situácia je tu myslená ako stav mysle podnikateľa, keď niečo chce alebo potrebuje v rámci svojich aktivít a hľadá riešenie.