Situácie

Poradenstvo pre riešenie bežných situácií súvisiacich s verejným zdravím zo strany občanov.  Situácia je tu myslená ako stav mysle občana, keď niečo chce alebo potrebuje v oblasti verejného zdravia a hľadá riešenie.