Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/2012/03334 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.10.2012 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Neuvedené
A/2013/02182 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.04.2013 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Neuvedené
OOZPŽ/6962/2012 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 21.09.2012 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Neuvedené
OOZPŽ/5879/2014 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 08.08.2014 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Neuvedené
OOZPŽ/284/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 19.02.2018 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Neuvedené
OOZPŽ/2946/2015 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 03.09.2015 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Neuvedené
OOZPŽ/7707/2010 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 25.10.2010 Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Neuvedené
RÚVZBB/ORO/1404/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.11.2023 Žarnovica Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2013/00780 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.03.2013 ŽOS Vrútky a.s. Neuvedené
A/1363/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.04.2021 ŽOS - MEDIKA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3676/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.12.2019 ŽILPO, s. r. o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
A/2015/02307 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 08.07.2015 ŽILPO, s. r. o. Neuvedené
A/808/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.05.2021 ŽILPO, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3711/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.12.2019 ŽILPO, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/07188-04/1288/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.10.2022 ŽILKADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/07186-04/1286/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.10.2022 ŽILKADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/07187-04/1287/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.10.2022 ŽILKADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13389/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 18.09.2019 Švarc dental clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1969/2019/OZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.10.2019 Štúrova, s.r.o. Používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra
RÚVZNR/ORO/1776/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.06.2022 Štátny veterinárny a potravinový ústav Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
PPL/A/2011/00157 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.05.2011 Štátny veterinárny a potravinový ústav Neuvedené
RÚVZNR/ORO/1776/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.06.2022 Štátny veterinárny a potravinový ústav Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
PPL/A/2014/00526 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 27.02.2014 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
RÚVZNR/ORO/2078/9532/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 28.07.2023 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra
RÚVZBA/ORO/9654/19277/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 07.06.2023 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Neuvedené
PPL/A/2020/01265 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 29.04.2020 Škrobánek zubný lekár s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05005 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 12.01.2020 Šedadent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3421/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.10.2020 ŠVÉDASTOM, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13387/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 18.09.2019 ŠVARC Dental centrum s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01003 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 04.03.2020 ŠKODA JS a.s. organizačná zložka Používanie prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu
2021/00109-05/302/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.02.2021 ŠARM-DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/7007/15041/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.07.2023 ŠARM-DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05030-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2018 Š-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05029-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2018 Š-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2013/01152-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.03.2013 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
2017/05265-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.10.2017 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
2013/01151-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.03.2013 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
2018/04756-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.09.2018 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra
2013/01153-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.03.2013 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
2013/01149-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.03.2013 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
2013/01150-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.03.2013 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
PPL/A/2019/03667 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 20.12.2019 Černák Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO-/3243/2022-303/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 13.01.2023 Čaradský dental, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/01001-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.12.2019 ČERMÁK - NOVOSAD s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04136-01/918/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.07.2020 ČERMÁK - NOVOSAD s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04134-01/917/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.07.2020 ČERMÁK - NOVOSAD s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/03780-05/901/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2020 ČERMÁK - NOVOSAD s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
VÚHE-29-1/2021 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 16.04.2021 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Neuvedené
SOZO-9545/98 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 07.03.1998 Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Neuvedené
RÚVZBB/ORO/1648/5425/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.05.2023 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Používanie generátora žiarenia podliehajúceho oznámeniu