Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
RÚVZKE/ORO/6921/14561/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.12.2023 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Používanie generátora žiarenia podliehajúceho oznámeniu
RÚVZBA/ORO/5973/9991/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.12.2023 Dental Friends s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/190/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 01.12.2023 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
ORO/313/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 01.12.2023 ZWDENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/11648/493/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.12.2023 DENTICIO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2167/11244/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 09.11.2023 Rumanovský Dental s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2166/11246/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 09.11.2023 RVD SK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/12000/25040/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 09.11.2023 Sibra s.r.o. Používanie veterinárneho röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/10202/21102/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 08.11.2023 BHVet s. r. o. Používanie veterinárneho röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/10869/22615/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 08.11.2023 DENTAL KALINA s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1319/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.11.2023 ZUBadent clinic, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1404/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.11.2023 Žarnovica Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1041/4013/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 04.11.2023 SK recycling s.r.o. Používanie prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu
RÚVZNR/ORO/879/4014/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 04.11.2023 LEVIOSAART s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2140/10042/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 08.10.2023 MUDr. Dušan Buček Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2149/10041/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 08.10.2023 SIIX EMS Slovakia s.r.o. Používanie generátora žiarenia podliehajúceho oznámeniu
RÚVZNR/ORO/1229/5566/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 05.10.2023 Fakultná nemocnica Nitra Používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra
RÚVZBA/ORO/7234/12983/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.10.2023 KV DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4711/6778/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.10.2023 MUDr. Martin Kaprálik Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/326/2534/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 03.10.2023 SANAT, spol. s r.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
RÚVZBA/ORO/1033/6677/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.10.2023 DentalPlus s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1536/7299/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 06.09.2023 MDDr. Jaroslav Marušík Neuvedené
RÚVZNR/ORO/1541/7297/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 06.09.2023 Sunny Smile s. r. o. Neuvedené
RÚVZBA/ORO/7221/12267/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.09.2023 SKMV DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/7043/12443/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.09.2023 Veterinárna klinika MVDr. Ščepková s. r. o. Používanie veterinárneho röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/3689/6666/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.09.2023 SCHNEIDER RTG-BA, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/1987/4788/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.09.2023 MILANA dental clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/1930/4700/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.09.2023 MILANA dental clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/845/2692/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.09.2023 Nemocnica AGEL Levoča a.s. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
ORO/3432/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 02.09.2023 Veterinárna klinika Slnečnice s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/429/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 01.09.2023 ProSmile Clinic, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2378/9028/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.08.2023 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v radiačnej onkológii
RÚVZBB/ORO/2403/9023/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.08.2023 ZUB BR s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2364/9015/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.08.2023 JULIADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2142/10654/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 25.08.2023 U.S. Center zubná klinika s.r.o. Neuvedené
RÚVZNR/ORO/2335/10655/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 25.08.2023 S-dentalcare s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2425/8891/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.08.2023 Dental group RK, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2376/8898/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.08.2023 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2377/8909/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.08.2023 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
RÚVZNR/ORO/2308/10589/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 24.08.2023 MVDr. Vladimír Serafín Používanie veterinárneho röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2360/8856/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.08.2023 ZubHab s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/6923/17518/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.08.2023 SOLDENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/11006/23436/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2023 DentiClinic s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/12546/23519/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2023 CINRE s. r. o. Používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii
RÚVZBA/ORO/10852/23330/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2023 Dental studio SK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/7340/17325/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.08.2023 FTE automotive Slovakia s.r.o. Používanie generátora žiarenia podliehajúceho oznámeniu
RÚVZKE/ORO/5188/17208/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.08.2023 Dr. Oli, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1981/10337/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 17.08.2023 Sunny Smile s. r. o. Neuvedené
RÚVZNR/ORO/2178/10301/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.08.2023 Mestská poliklinika Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/5882/16928/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.08.2023 Dentail s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja