Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/3194/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.08.2020 MUDr. Mária Senčeková Používanie zubného röntgenového prístroja
1283/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.04.2019 PALI-DENT, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3268/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.10.2020 eurodent MEDIMA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/16238/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.10.2019 DentiClinic s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/00688-04/212/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.02.2020 DemjanDent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/6840/11146/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 21.04.2023 DENTAGLOBAL s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/11006/23436/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2023 DentiClinic s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06280-01/1640/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.11.2020 ANASTOM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/03933-01/862/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.07.2020 DemjanDent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04911-01/1190/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.09.2020 Hippodent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/06109-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.11.2018 DENTAL design, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/00040-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.01.2019 DENTAL design, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06834-01/17/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.04.2021 Diamondsmile s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4986/8077/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.03.2023 Pressburg Dental House s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3096/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.01.2020 Dental Care BB, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03622-07/1557/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.10.2021 MUDr. Róbert Opalka Používanie zubného röntgenového prístroja
43/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 01.10.2019 EDEMED s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
1050/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.03.2019 Wagner DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/00298 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 01.10.2019 Duslo, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/704/2822/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.03.2023 NATA-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
932/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.03.2019 TOMADENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2005/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.06.2021 POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
1624/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.05.2019 I.C. DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3267/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.10.2020 M2 Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3692/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11.04.2021 M2 Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2575/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.08.2020 Dr. Revaj, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3351/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.08.2022 ArtDent SK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2366/9134/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 09.04.2023 JOJA DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03349-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.06.2018 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04876-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.09.2018 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04942-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.09.2018 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03188-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.06.2018 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/04755-04/1374/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.09.2021 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/04706-04/1375/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.09.2021 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/01678-05/44/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.04.2020 BADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06303-01/1657/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.11.2020 MUDr. Ivan Rexa Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00523-04/338/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.08.2021 MUDr. Ivan Rexa Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/11585/91/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.04.2023 BELDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05596-01/1399/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 MUDr. Anna Póšová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06138-01/1663/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.11.2020 KS - Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05846-01/1552/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.03.2020 ORTO - STOMA BB, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05796-01/1481/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.10.2020 CARIES s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2021/03120 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 11.12.2021 Good dentist s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04917-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.02.2018 Dens KK, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/01785-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 04.01.2019 MOMANY DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/02690-04/797/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.05.2021 MOMANY DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/4824/12988/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.06.2023 Dens KK, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2167/11244/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 09.11.2023 Rumanovský Dental s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/10769/28887/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.01.2023 OneDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/10770/28891/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.01.2023 OneDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja