Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
OOZPŽ/9373/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 27.11.2020 MUDr. Pavol Drľa Neuvedené
ORO/2936/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 03.04.2022 GGE distribúcia, a. s. Neuvedené
OOZPŽ/9136/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 03.05.2020 Dental Angels s. r. o. Neuvedené
SOZPŽ/2209/2006 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.04.2006 Neuvedene Neuvedene Neuvedené
A/2016/02861 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.09.2016 PHARMACY - RV, spol. s r. o. Neuvedené
OOZPŽ/7269/2010 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13.12.2010 Slovenské elektrárne, a.s. Neuvedené
SOZO-14678/97-ŠZÚSR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 04.01.1998 GALENOS, s.r.o. Neuvedené
ŠKrH-9/2003 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.01.2003 MUDr. Michal Straka CSc. Neuvedené
ORO/12273/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 11.09.2020 CS-GZ s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/14185/2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 09.06.2016 Next s.r.o. Neuvedené
A/2014/01698 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.05.2014 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Neuvedené
A/2015/01494 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.11.2015 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Neuvedené
PPL/A/2015/02019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 25.06.2015 Mitsubishi Chemical Advanced Materials Composites s.r.o. Neuvedené
A/2016/01150 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.12.2016 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Neuvedené
OOZPŽ/10255/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 31.12.2020 Sulo Dent, s. r. o. Neuvedené
RÚVZ/60-17430/2007 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 02.01.2008 DentaDerm s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/7274/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 24.04.2019 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Neuvedené
RÚVZ/60-11646/2008 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.08.2009 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Neuvedené
OOZPŽ/7384/2013 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 10.03.2013 eustream, a.s. Neuvedené
A/2013/01213 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.04.2013 Shams, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/10002/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 23.12.2020 SmartDent s.r.o. Neuvedené
RÚVZ/60-15986/2006 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 30.11.2006 MUDr. Ján Žužič, s. r. o. Neuvedené
RÚVZ/60-12444/2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 30.11.2006 MUDr. Ján Žužič, s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/7384/2013 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 10.03.2013 eustream, a.s. Neuvedené
OOZPŽ/9716/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 26.11.2020 MVDr. Hana Blanáriková Neuvedené
SOZO-12655/97-ŠZÚSR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 02.06.1998 Nemocnica s poliklinikou Šamorín Neuvedené
OOZPŽ/6635/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 28.11.2019 MDDr. Zuzana Sláviková Neuvedené
ÚVZSR/ORO/2845/2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 22.03.2022 MDDr. Zuzana Sláviková Neuvedené
OOZPŽ/4615/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13.08.2019 iSMILE plus s. r. o. Neuvedené
OOZPŽ/9593/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 25.11.2020 MVDr. Darina Róthová - ANIMAL PLUS Neuvedené
RÚVZ/60-13111/2008 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 24.10.2008 Neuvedene Neuvedene Neuvedené
OOZPŽ/3425/2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 07.12.2019 SYLKOS, s.r.o. Neuvedené
OOZPŽ/54/2008 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 23.01.2008 MVDr. Branislav Klein Neuvedené
OOZPŽ/9973/2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 12.09.2020 MVDr. Jiří Pilát Neuvedené
RÚVZ/60-18844/2006 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 16.02.2007 Neuvedene Neuvedene Neuvedené