Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
2020/06676-01/503/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.03.2021 KOLLARDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05090-01/1248/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.09.2020 S - DENTAL s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03587 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.12.2018 Jaroslava Szarková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/897/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.02.2022 RAJ-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05821-01/1537/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.02.2020 Extradent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05211-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.10.2018 Extradent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05975-05/1877/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.12.2020 Extradent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/07089-05/293/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.02.2021 Dentinex, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06713-05/292/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.02.2021 Dentinex, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05686-01/1431/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.10.2020 Maskodent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05148-01/1273/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.09.2020 Therapydent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06361-01/1741/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.11.2020 PERFECT SMILE s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05768-01/1515/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.10.2020 DONTI s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/7586/16968/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 15.06.2023 DentCare, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2022/00961 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 31.03.2022 Mestská poliklinika Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/02184 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 22.07.2019 Mestská poliklinika Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2178/10301/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.08.2023 Mestská poliklinika Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7192/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 18.04.2019 DENTAL X-RAY s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3273/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.10.2020 SODENTAL, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3229/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.10.2020 MUDr. Igor Vdovec Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1456/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.09.2020 HERMED, spol. s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3495/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.10.2020 ALKOPdent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2738/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.09.2022 STOMATO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3110/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.11.2021 MUDr. Mária Kubicová Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02476-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.05.2019 OCEAN DENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1622/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.07.2020 KRIS - DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
497/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.02.2019 KRIS - DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3228/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.11.2022 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01516-04/429/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.12.2021 Prokydent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1373/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27.03.2020 ORTHOFIN, spol. s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1041/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.03.2023 MDDr. Silvia Fečke Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2403/9023/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.08.2023 ZUB BR s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3289/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.10.2020 NEBOJSAMA DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06888-05/427/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.12.2021 Prokydent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01515-04/428/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.12.2021 Prokydent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2682/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.09.2019 TOMA - DENTAL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2287/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.07.2020 TOMA - DENTAL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05397-01/1358/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.12.2022 ANADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2022/00750 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 22.03.2022 CrystalDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3211/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.12.2020 MENAMEL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1060/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.03.2020 TOMA - DENTAL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05593-01/1403/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 VARGDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3008/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26.10.2022 Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2021/03662 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 12.08.2021 MUDr. Miroslava Hadzimová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/03045-05/767/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.06.2020 BELSTOMA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06308-01/1680/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.11.2020 MUDr. Jozef Sakmár Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00425-04/299/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.02.2021 ELDA Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/01309-05/326/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.03.2022 STAV - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/01253-05/325/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.03.2022 STAV - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02024-04/300/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.03.2022 LISDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja