Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
2021/03969-04/1110/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.07.2021 BorgiDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05564-01/1445/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.10.2020 MUDr. Marián Mati Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/02705-07/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.02.2018 JKK dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04809-01/1229/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.09.2020 JKK dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04810-01/1230/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.09.2020 JKK dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03570 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 27.12.2018 AMB DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3938/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.11.2021 Prodental Dental Clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/186/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 02.02.2022 Prodental Dental Clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2611/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.08.2021 NataliDent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4531/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.10.2021 KASDENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4565/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.10.2021 KASDENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2976/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.09.2020 KASTALIA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05939-01/1538/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.02.2015 RA-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00011-01/35/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.11.2020 DDent Humenné, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00013-01/37/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.11.2021 DDent Humenné, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00012-01/36/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.11.2021 DDent Humenné, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00009-01/33/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.11.2021 DDent Humenné, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00010-01/34/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.11.2021 DDent Humenné, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/9435/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.06.2019 MUDr. Juraj Bilka Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/8784/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 06.04.2020 NAT DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2418/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 31.07.2019 MUDr. Margita Heglasová STOMATOLÓG s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2359/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 08.05.2020 STOMCENTRUM, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2008/7077/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.06.2023 KODENTAL, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/02408-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.06.2018 HAPPYDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/02407-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.06.2019 HAPPYDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/02416-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.06.2018 HAPPYDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04635-01/1100/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.03.2020 HAPPYDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06671-01/1867/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.12.2020 OMNIDENT J&J s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1534/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27.04.2020 OMNIDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
3510/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.12.2018 OMNIDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4436/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.03.2021 ViVa Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3200/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.11.2022 ViVa Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3648/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.11.2020 MDDr. Radovan Turianik dominodent Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3651/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.11.2020 MDDr. Radovan Turianik dominodent Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05951-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.11.2018 SA-dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03183-04/978/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.06.2021 denti belli s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1157/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.04.2021 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3812/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.12.2020 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3580/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.12.2019 ZA - MUDr. Marica Doleželová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04766-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.10.2018 KAPADENTA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04788-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.10.2018 KAPADENTA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05775-01/1494/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.10.2020 JASON, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05566-01/1442/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.10.2020 R+R Dental office, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3136/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11.07.2022 DENTA CENTRUM, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/2123/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 17.01.2020 jmdent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/434/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.02.2023 Dentist 4U s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1923/6821/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26.06.2023 FK DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/48/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.01.2021 MUDr. Alexander Iliev, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3127/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.05.2020 MUDr. Ján Preisler Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04437-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.09.2018 KOLLARDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja