Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
2019/04100-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.01.2019 DENTALIVE, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02085-09/940/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.04.2020 Flexstone Slovakia s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01248-05/526/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.03.2021 DENTALIVE, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2011/07118-04/1823/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.12.2021 MUDr. Peter Ladányi Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04279-01/1051/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.08.2020 MUDr. Peter Ladányi Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06164-01/1606/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.12.2020 MUDr. Vladimír Molčan Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04277-01/1050/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.08.2020 MUDr. Peter Ladányi Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00246-05/406/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.10.2021 SolejDent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05676-01/1439/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.10.2020 JANKDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06748-05/218/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.09.2021 SCHWIRIAN, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03183-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.06.2019 Paudent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/04014-05/1214/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.06.2021 Paudent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06132-01/1596/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.12.2020 Paudent, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00109-05/302/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.02.2021 ŠARM-DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/7007/15041/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.07.2023 ŠARM-DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/02982 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 10.07.2019 DENTIST - KA s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/7214/14539/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 25.05.2023 AFEO - čeľustná ortopédia s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/04899 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 26.11.2020 MDDr. Igor Gatci, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01749 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 07.07.2020 STUBENDEK - Dent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/3689/6666/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.09.2023 SCHNEIDER RTG-BA, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/3701/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 19.01.2022 Dental Centrum Dobeš, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13387/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 18.09.2019 ŠVARC Dental centrum s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3278/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.10.2020 MUDr. Fridrich Schindler Používanie zubného röntgenového prístroja
2088/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.04.2018 DL smile, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3032/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.09.2020 SVEDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2476/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 31.08.2020 Zubok s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1145/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.03.2022 Zubok s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2508/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 08.12.2020 KASTAMED s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2888/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.09.2020 MUDr. Mária Palúchová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1681/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.05.2020 KOHAJDA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2305/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.07.2020 Torodin, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2918/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2021 MDDr. Daniela Martiniaková Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2089/7636/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.07.2023 Welldental s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06394-01/1761/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.02.2020 APDENT Košice, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/11584/1244/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.01.2023 KirályDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2022/00749 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 21.03.2022 CrystalDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/03452 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.11.2019 DENTIST s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2021/03359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 18.11.2021 Tetiane Gapchuk Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/5552/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.01.2022 Symbiodent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/8884/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 26.06.2020 ZAY-ZUB, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/852/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.03.2020 DAMADENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05595-01/1400/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 MUDr. Rastislav Bičanovský Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06239-04/1843/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.10.2020 SCHWARTZDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/00252-08/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.06.2019 SCHWARTZDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03089-04/872/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.01.2021 Dent-UM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03075-04/871/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.01.2021 Dent-UM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05452-01/1409/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.10.2020 Mokriš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05453-01/1413/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.10.2020 Mokriš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/07197-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.11.2019 Mokriš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/04456-05/883/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.07.2022 Mokriš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja