Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/3928/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.10.2020 RiaDental Clinic, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2939/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.10.2022 planetadental s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3217/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.12.2020 VK STOM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06685-01/28/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.05.2021 Ambulancia TYRKYS s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03481-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.01.2019 EQUIDENT, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03582 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 18.12.2018 Mdent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02383-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.01.2019 EQUIDENT, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/4464/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.07.2022 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/14813/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 10.08.2019 STOMAMED, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/349/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 02.04.2022 Tandarts, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3399/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.11.2020 GDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2021/01880 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 14.07.2021 Diagnosticko-terapeutické centrum Largus, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
2747/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.09.2018 MUDr. Oľga Gengelová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1962/9010/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 18.07.2023 Diagnosticko-terapeutické centrum Largus, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05279 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.12.2020 Lovedent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3373/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.11.2020 Poliklinika ProCare Žiar s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/10704/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 18.07.2019 G-DENT Sk, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2931/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.09.2020 MUDr. Eva Abelovská Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/5798/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 17.04.2020 MARS Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05793-01/1480/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.02.2020 FK & FK dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06035-04/1782/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.11.2020 ZELDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06036-04/1792/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.11.2020 ZELDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04731-01/1169/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.09.2020 BEMISTOMA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04202-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.08.2019 PERLA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/08249-05/88/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.04.2022 MAR-Dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/04038 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 28.10.2020 MUDr. LEITMANOVÁ ORTHO, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13178/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 09.09.2019 Hedent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/16775/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 30.12.2022 STOMACARE s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1180/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.03.2020 MUDr. Oľga KOVÁČOVÁ, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1375/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.08.2020 RODENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2840/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.09.2020 AADent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/808/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.05.2021 ŽILPO, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3711/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.12.2019 ŽILPO, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3609/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.11.2020 ROWIS, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05987-04/1419/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.11.2020 Alexia creative, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05998-04/1720/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.11.2020 Alexia creative, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05971-04/1717/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.11.2020 Alexia creative, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05986-04/1781/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.11.2020 Alexia creative, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00180-05/278/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.02.2021 REFIX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00214-05/279/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.02.2021 REFIX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05004 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 12.01.2020 MUDr. Marta Hechtová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/12751/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 28.08.2019 32 s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/18513/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 16.12.2019 PARACELSUS, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13075/2018/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 21.11.2018 Sana Risa s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2086/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.06.2020 MÍŠA Dental Care s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4477/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.07.2021 MDDr. Alžbeta Kvasničáková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3387/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.11.2019 MDDr. Alžbeta Kvasničáková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3678/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.11.2020 MUDr. Daniela Némethová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06282-01/1691/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.11.2020 STENT - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06272-01/1692/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.11.2020 STENT - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja