Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
2019/03144-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.06.2018 RECENS, s.r.o., Humenné Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03143-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.06.2018 RECENS, s.r.o., Humenné Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03145-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.06.2018 RECENS, s.r.o., Humenné Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03855-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.09.2018 Family Dental Care - Košice s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04085-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.08.2019 SLAVDENT II., s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03857-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.09.2018 Family Dental Care - Košice s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03856-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.09.2018 Family Dental Care - Košice s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06826-04/104/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.01.2021 DENTAPEX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/4477/10367/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.05.2023 MARMOX, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06825-04/103/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.01.2021 DENTAPEX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06827-04/105/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.01.2021 DENTAPEX, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/4442/10374/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.05.2023 MARMOX, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04022-01/913/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2020 WWDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/4476/10376/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.05.2023 MARMOX, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/15430/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 28.10.2019 BellaDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05940-01/1540/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.02.2020 Dammet s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06497-05/199/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.08.2021 2DK-Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06529-05/205/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.08.2021 2DK-Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2944/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 INTERSTOMA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00910-01/249/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.12.2021 EeveDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/6359/16848/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.08.2023 MOLDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/9291/28304/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.12.2022 Stomatologická ambulancia SIdent, s. r. o Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05567-01/1395/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.10.2020 Stomatologická ambulancia SIdent, s. r. o Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/06257-04/1745/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.11.2021 DENTSTAR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01265 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 29.04.2020 Škrobánek zubný lekár s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1148/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.10.2020 MUDr. Doboš s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/6851/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 06.11.2019 MEDANTE, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3501/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.10.2020 MUDr. Alžbeta Landová Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1846/7118/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.06.2023 edent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2943/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 edent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3182/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.08.2020 MUDr. ŠEVEC, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2955/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 MUDr. Marián Leško Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3386/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.12.2022 MUDr. Marián Leško Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3025/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27.10.2022 JAMI DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01472-05/600/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.04.2021 Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02271-04/633/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02272-04/634/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02279-04/635/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.08.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/02435-05/794/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.09.2020 HYG - DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05565-01/1441/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.10.2020 MUDr. Jozef Sádela Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04637-01/1101/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.03.2020 MEDI - CIB, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04759-01/1170/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.09.2020 HAKOSTOM s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01106 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 05.04.2020 HEDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/13179/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 09.09.2019 DarioDent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/6665/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.12.2022 Dentme s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/9112/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.05.2022 LAVENDIA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/6682/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 04.05.2019 BEDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7364/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.10.2019 MUDr. František Jurča, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/01726-05/391/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 04.06.2022 MUDr. Jarmila Kmecová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3253/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.10.2020 MUDr. Jaroslav Sepeši Používanie zubného röntgenového prístroja