Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/4061/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 21.12.2020 MUDr. Mikulová Jarmila s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2946/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 MUDr. Moravčík, s. r. o Používanie zubného röntgenového prístroja
1531/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.04.2019 DENTINA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3252/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.10.2020 MUDr. Jana Prutkayová Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/142/1998/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 24.02.2023 Avelane dental care, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/00297 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 01.10.2019 MUDr. Alžbeta Knoteková Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03283-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.06.2018 ANIDOR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03099-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.06.2018 ANIDOR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02669-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 06.11.2019 DENTES MB s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06388-01/1792/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.04.2020 P.N.Dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06081-01/1590/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.10.2020 SALVETE, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06082-01/1589/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.10.2020 SALVETE, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/14217/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 08.06.2021 Smile4life s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZ/ORO/10415/28171/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.12.2022 MI DENTAL s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05675-01/1453/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.10.2020 MUDr. Mária Böttcherová Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/8486/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 10.08.2020 Hillaris s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05276 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 14.12.2020 BT DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/02809 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 17.09.2019 MUDr. Barkóczi Andrej, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4507/8554/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 27.03.2023 MK3Dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1813/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.11.2021 I. H o r t e n o v a,s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/922/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.03.2023 VIKTORIDENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2310/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.07.2022 Prestige smile, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/7496/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.04.2022 SmileUp s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1380/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.04.2022 SZA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3320/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.10.2020 MUDr. Oxana Pupavová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3249/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 14.10.2020 Univerzitná nemocnica Martin Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1344/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.04.2022 DELIZA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2256/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.09.2020 MUDr. František Šesták Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4100/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.11.2021 BLAHA DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3370/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.10.2020 BLAHA DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3936/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 15.12.2020 MUDr. Mária Berešíková Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06208-01/1623/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.11.2020 DuoDenta, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01267 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 29.04.2020 MUDr. František Krak Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03159 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 14.11.2018 NATURAL DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4508/6091/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.06.2023 ARUS s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/12777/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 09.02.2019 TANDS, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06166-01/1608/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.11.2020 Brozmadent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00667-04/368/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.05.2021 DENTAL MEDICINE, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06852-01/1886/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.12.2020 KVARTDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06851-01/1887/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.12.2020 KVARTDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06850-01/1888/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.12.2020 KVARTDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3151/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11.11.2022 KARIDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/835/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.04.2020 KARIDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4647/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.12.2021 ALKOR - DENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/605/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 02.06.2023 MUDr. Jošthová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/3446/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 02.08.2023 HOLLYDENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05389-01/1356/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.12.2020 Lege artis services, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/10721/28079/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.12.2022 ZDRAVDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05591-01/1404/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 MDDr. Janka Fedorová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05592-01/1405/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 MDDr. Janka Fedorová Používanie zubného röntgenového prístroja