Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/2858/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.09.2020 STOM - ATDK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
3331/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.11.2018 STOM - ATDK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/3432/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 02.09.2023 Veterinárna klinika Slnečnice s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02703-04/490/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 05.03.2022 STOMUK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02763-04/491/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 05.03.2022 STOMUK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02764-04/492/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 05.03.2022 STOMUK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/05473-04/1052/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.08.2022 DenTintin s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04645-04/1214/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.09.2020 DenTintin s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1319/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.11.2023 ZUBadent clinic, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/03494-06/706/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.06.2022 DENTORA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/00381-04/158/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.02.2020 MIKO - DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/02806 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.10.2018 MUDr. Zita Korpášová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/769/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.02.2023 ANN DENTAL s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06550-01/1802/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.07.2020 Stomatologická ambulancia, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06854-01/12/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.04.2021 MUDr. Strechayová, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05030-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2018 Š-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05029-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.05.2018 Š-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1454/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 26.05.2022 JD Dental s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05267 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.12.2020 MUDr. Jozef Kmec Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05275 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.12.2020 MUDr. Július Csontó Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/11455/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 26.07.2022 AMI-DENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3112/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.02.2020 ORTHOTIP s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/5182/14010/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.04.2023 DENTAL ZONE s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/00298-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.12.2019 lumick, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/00352-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.12.2019 lumick, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/05041-04/1469/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.04.2021 MUDr. Nikola Mitrová, PhD. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06552-01/1870/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.07.2020 HoffmannDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05559-01/1425/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.10.2020 GASTROSTOMED, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03588 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.12.2018 MUDr. Bohumila Tonková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3324/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.12.2022 Smileverse s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3421/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.10.2020 ŠVÉDASTOM, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/4653/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.06.2022 Maryana Kit Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7368/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.05.2020 MUDr. Katarína Blatná Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/12869/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2019 MUDr. Soňa Šegulová Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/14151/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 27.09.2019 MUDr. Zuzana Hajachová Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/14953/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 11.03.2022 Vesedent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1580/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 05.04.2022 STOMAG, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/807/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.03.2021 DENTAL PREVENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
263/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.01.2019 DENTAL PREVENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/00650-05/277/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.09.2020 TESADENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/07121-06/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.07.2019 Verber s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/03829-01/832/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.07.2020 DENTIS s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/05860-04/1583/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.10.2021 STOMAGAL s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05454-01/1415/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.10.2020 INSIA UNIVERZO, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05455-01/1416/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.10.2020 INSIA UNIVERZO, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZ/ORO/7518/27638/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.12.2022 INSIA UNIVERZO, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2140/10042/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 08.10.2023 MUDr. Dušan Buček Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/18160/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 12.09.2019 "Dent-evan, s.r.o." Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7465/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 25.05.2020 MUDr. Magdaléna Muráňová s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2241/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.09.2020 MUDr. CELEC, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja