Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
ORO/15279/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 10.01.2020 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/15109/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 19.10.2020 ZUBKA s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01958-04/504/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.03.2021 DUTY - DENT, spol. s r.o. Košice Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2384/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.07.2020 TatraDent,s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01372-04/506/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.03.2021 DUTY - DENT, spol. s r.o. Košice Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05459-01/1406/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 PP- dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/11566/2018/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.10.2018 Saliva, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2147/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.06.2020 LuckyDent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3291/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.10.2020 MUDr. Igor Kuvik Používanie zubného röntgenového prístroja
1095/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.08.2019 MUDr. Igor Kuvik Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2041/7266/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.04.2023 Pro Facility, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3013/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.09.2020 SCHNEIDER RTG-BB, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3011/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.09.2020 SCHNEIDER RTG-BB, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO-/3252/2022-895/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.01.2023 HRICmedical s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3181/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.08.2020 MUDr. Renáta Slováková Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04692-01/1085/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.07.2020 MDDr. Dorota Šutáková Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04532-01/1103/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.07.2020 SEDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04302-01/1102/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.07.2020 SEDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/00041-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.01.2019 SEDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3650/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.11.2020 PaLasDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2318/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.07.2022 PaLasDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/04457-04/1274/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.08.2021 Váš rodinný zubár s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/3616/9951/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.05.2023 ZUBarts s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/03926-04/752/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.06.2022 DENTITIO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3133/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.05.2020 SMILE Martin, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/3089/9948/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.05.2023 ZUBarts s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3552/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.01.2023 Obec Oravská Lesná Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/4106/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 02.11.2019 Family Dental Care - Senec s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3672/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.11.2020 MUDr. Vladimír Kormoš Používanie zubného röntgenového prístroja
A/13/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 21.01.2021 ChirDent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05149-01/1270/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.09.2020 FAMILY PRODENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/930/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.01.2022 Dental group LM, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05093-01/1263/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 28.09.2020 MUDr. Miriam Kudláková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4096/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.12.2020 ALKATA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2196/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.06.2022 Dental group LM, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3230/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.10.2020 MDDr. Peter Lukovský Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2296/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.11.2022 Milvus Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06281-01/1641/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.11.2020 Pro Family Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05479-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 31.10.2018 LEJLA s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/74/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26.01.2022 Milvus Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03569 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 27.12.2018 3 Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/861/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.03.2021 MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/03528-05/635/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.05.2022 MAJERSKA, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/4213/10369/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.05.2023 MAJERSKA, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/0701-06/528/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.03.2021 RoyalDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/03527-05/636/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 25.05.2022 MAJERSKA, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/05002 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 12.01.2020 DENTATUS, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/07009-05/335/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.02.2021 RoyalDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/07011-05/336/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 03.02.2021 RoyalDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/00560-01/144/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.01.2021 Akadémia Košice, n.o. Používanie zubného röntgenového prístroja