Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
RÚVZNR/ORO/2024/10300/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.08.2023 DENTAL KLINIK s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3030/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.09.2020 VIDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/03667 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 20.12.2019 Černák Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2417/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 31.07.2020 MUDr. Pavol Lichanec Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1138/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.09.2020 MB medi, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/04990 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 12.01.2020 Precident, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04976-01/1241/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 24.09.2020 AB - DENTES, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/04989 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 12.01.2020 Precident, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05772-01/1493/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 30.10.2020 MUDr. Vitalij Košč Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3159/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.06.2020 MiMed, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05387-01/1364/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.09.2020 O & K - GRO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4530/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.10.2021 MiMed, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04074-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.07.2018 MUDr. PAŠEN, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2505/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.08.2020 MDDr. Jaroslav Adamčík, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05558-01/1407/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 15.10.2020 MUDr. Anna Osifová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2439/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 08.03.2020 MUDr. Vlasta Tereková Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3553/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11.05.2020 DUO MED PLUS spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2954/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2020 MUDr. Pavel Ponický ml. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1807/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.10.2020 JS-DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/17828/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.10.2021 LB Dental care s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/807/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.01.2023 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05145-01/1341/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.08.2020 SUNDENT DETSKÉ ZUBNÉ, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/02402-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.05.2019 SUNDENT DETSKÉ ZUBNÉ, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2399/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.07.2020 MDDr. Filip Langer, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/05497-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.02.2018 DENTAL CENTER KOŠICE s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/04723-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.02.2018 DENTAL CENTER KOŠICE s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
1609/2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.05.2019 MUDr. Frederika Gabrišová Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1716/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.05.2020 SPES s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3297/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.10.2020 MUDr. Frederika Gabrišová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06546-04/1870/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.12.2020 MKO Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/00535 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 20.02.2020 MUDr. Eva Balážiová Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/07856-04/1375/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.11.2022 ZUBKY s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/01269 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 29.04.2020 MUDr. Jana Tomášiková Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/01870-05/385/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 04.05.2022 SOS Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1363/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.04.2021 ŽOS - MEDIKA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/07857-04/1347/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.11.2022 ZUBKY s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06674-01/1858/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.12.2020 ZUBKY s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/2086/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.09.2022 NONADENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06275-04/1846/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.10.2020 ZAJRO, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/02804 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.10.2018 KLIMÁK - dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2947/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.09.2021 Stomatologické centrum, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/5348/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 31.03.2020 Brockdent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/620/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.02.2023 JR, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/12710/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 17.09.2019 freshDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/9490/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 07.09.2020 Alba Dental Clinic s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06981-04/277/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.02.2021 All Dente s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/6139/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 17.04.2020 mARTdent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/6162/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 17.06.2019 ZUBKA s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/9436/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.06.2019 Neuvedene Neuvedene Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/8685/15081/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.05.2023 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja