Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
A/3687/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 16.12.2019 AL-AMEERAH DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05277-01/1299/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.06.2020 MADENUS s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02672-05/576/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.05.2022 MADENUS s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3110/2019/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11.04.2019 MUDr. Jozef Šnegoň Používanie zubného röntgenového prístroja
A/670/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.02.2021 ORAVADENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1774/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.03.2020 ZDRAVÉ ZÚBKY, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03023-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.01.2019 Dental One, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/03022-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.01.2019 Dental One, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/03067-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.06.2018 Dr.PRADA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06212-01/1634/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.11.2020 MUDr. Jana Vicianová Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/02801 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.10.2018 AS dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/012954-04/377/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 04.06.2020 Eureko SK, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03296-04/955/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.06.2021 Eureko SK, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/07067-05/330/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.02.2021 NEMCOVÁ & REXA ml. spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06549-01/1842/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.09.2020 NEMCOVÁ & REXA ml. spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/07068-05/330/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.02.2021 NEMCOVÁ & REXA ml. spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/07069-05/331/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.02.2021 NEMCOVÁ & REXA ml. spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/02803 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 23.10.2018 EZ-DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/02000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 08.06.2020 CORONA DENTAL CARE s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2020/03788 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 22.10.2020 MILEASTOM, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/00296 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 01.10.2019 MUDr. Jaroslav Klčo Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/02052 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.07.2019 MUDr. Zoltán Zachar Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/A/2021/03104 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 11.10.2021 SIMEA DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZNR/ORO/1534/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 14.06.2022 MY DENTIST, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/1401/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 28.02.2019 ArtDentistic, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/7316/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.04.2022 CAMBRIDGE CLINIC s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4266/5748/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.01.2023 MUDr. Eva Paulíková Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/23602/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 15.12.2020 CAMBRIDGE CLINIC s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4852/7320/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 15.03.2023 Dental Centrum Dobeš Vlárska s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/5080/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.01.2019 SAMK, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/7670/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 06.01.2020 MUDr. Daniela Šimeková Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/6718/11284/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 27.04.2023 Nobeldent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/4308/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 24.02.2020 SAMITA spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1757/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 25.05.2020 DENTI-GOL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3663/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 19.11.2020 ATLANTA, s.r.o. - Súkromná stomatologická ambulancia Dr. Anatoliy Furman Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/1503/5188/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 18.05.2023 Odontos, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1836/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26.05.2022 Odontos, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1416/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 04.03.2020 MUDr. Jaroslava Hlavačková, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3189/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.10.2021 MDDr. Michal Štefanatný Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4199/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 23.11.2021 STOMA, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2961/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.12.2020 MDDr. Michal Štefanatný Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2792/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 09.09.2020 ALPHA - DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2793/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 09.09.2020 ALPHA - DENT, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06167-01/1609/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16.11.2020 STOMKA, spol. s r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2991/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.04.2018 Dentjavor, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06712-06/241/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 02.11.2021 PODENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06004-01/1548/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.04.2020 Esthetic Dental Center s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05388-01/1365/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 14.10.2020 GRIGI-DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/01581-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 23.04.2019 GRIGI-DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2022/02621-05/575/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.05.2022 Jarková Dent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja