Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
OOZPŽ/6215/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.04.2020 MUDr. Ingrid Lembaková Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/04915-01/1189/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.09.2020 Stomatologická ambulancia Gabriela Tóthová s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBA/ORO/4711/6778/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.10.2023 MUDr. Martin Kaprálik Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3010/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.09.2020 MUDr. Veronika Kolláriková s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3076/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.01.2020 DEV-dent, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/03895-04/899/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2020 Smile Design s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/03904-04/900/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2020 Smile Design s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05959-01/1568/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.05.2020 KATIDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05960-01/1579/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.05.2020 KATIDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/02707 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16.09.2019 MDDr. Ladislav Szűcs, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/03282 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 25.10.2019 JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03581 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 18.12.2018 JOMIMED s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/01408 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 24.05.2018 MDDr. Ladislav Szűcs, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/3737/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.02.2020 Neuvedene Neuvedene Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/16499/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 11.08.2019 MUDr. Nadežda Bachárová Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/05355-05/1243/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.11.2019 Dental ML s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/12868/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 22.08.2019 ANTALDENT s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2018/06645-05/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.09.2019 FirDENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/13335/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 23.07.2021 JD.DENTISTY, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05150-01/0127/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.09.2020 G - DENTAL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04535-05/1213/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.01.2019 G - DENTAL, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01373-06/714/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 05.05.2021 JES DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1971/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.06.2022 Praktik Dent s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05683-01/1454/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 26.10.2020 ANDA DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2019/04670-04/1222/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10.02.2019 BELIMED s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
1999/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.06.2018 Zubár Kubín, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1343/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 26.03.2020 Zubár Kubín, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05679-01/1427/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.10.2022 HOLLY - dentalcare s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/12629/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 16.08.2019 PRO SANUS, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06022-01/1565/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.10.2020 MUDr. Mária Kotryová Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/01384-04/500/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.03.2021 Dentamon s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2021/03500-04/1015/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.01.2021 Total Perfect Smile, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3321/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 21.10.2020 Zubena, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZKE/ORO/3718/9648/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 17.05.2023 DENTALORTHO s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06581-04/1922/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.12.2020 Total Perfect Smile, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06853-01/13/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 01.04.2021 Endo-Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZ/ORO/4720/13878/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.03.2023 VHDENT, spol. s r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/118/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 20.01.2021 EMELI s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/05767-01/1549/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.03.2020 MUDr. Milan Staš Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3252/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.06.2022 EMELI s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2021/01057 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 04.07.2021 STOMASUN s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1487/2021/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 17.05.2021 OZDent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/7663/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 05.06.2022 BIODENT dental clinic s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/5972/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.04.2020 DENTINUM s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1569/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.04.2020 AL-AMEERAH DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3009/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 28.09.2020 MUDr. Slávka Švantnerová Používanie zubného röntgenového prístroja
2020/06080-01/1604/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 11.11.2020 EH DENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3761/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.01.2020 MUDr. Ronald Petrík Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3035/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 29.09.2020 Eka-Dent s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/1542/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27.04.2020 AL-AMEERAH DENT s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja