Registrer autorizačných dokumentov a záväzných stanovísk

Filtrovať obsah
Číslo rozhodnutia Vydal Dátum vydania Subjekt Predmet
ORO/A/2021/03016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 10.11.2021 InterMedical Plus, s.r.o. Vvykonávanie pracovnej činnosti externými pracovníkmi
ORO/A/2021/03016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 10.11.2021 InterMedical Plus, s.r.o. Vvykonávanie pracovnej činnosti externými pracovníkmi
A/4079/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.12.2020 HES - COMGEO, a.s. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na prevenciu prenikania radónu do stavby
A/4079/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.12.2020 HES - COMGEO, a.s. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na prevenciu prenikania radónu do stavby
RÚVZKE/ORO/5881/14555/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 13.07.2023 GEO Slovakia, s.r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
ORO/3996/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.01.2021 RNDr. Igor Pinter - INTER P Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
ORO/18918/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 11.10.2020 AG & E, s.r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
2019/03238-07/1383/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 22.11.2019 KORAL, s.r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
OOZPŽ/3472/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 14.03.2019 T R A N S I A L, spol. s r.o. Stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
OOZPŽ/2539/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.01.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
RÚVZNR/ORO/1776/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.06.2022 Štátny veterinárny a potravinový ústav Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
RÚVZNR/ORO/1776/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 30.06.2022 Štátny veterinárny a potravinový ústav Stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch
OOZPŽ/2541/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.01.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby
ORO/14780/2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 08.11.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe
2018/06043-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.03.2018 GEOLAB, s.r.o. Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
OOZPŽ/5099/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 03.08.2019 Výskumný ústav vodného hospodárstva Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
OOZPŽ/2540/2019/M Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 29.01.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
A/3901/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.09.2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
A/3901/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12.09.2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody
2010/03487-02/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.07.2010 wesper, a.s. Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2021/04805-04/1309/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 31.08.2021 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2022/05694-04/965/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 08.03.2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2013/00204-04/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 12.05.2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2022/08003-07/1404/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 18.11.2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Prevádzka urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel
2020/01887-04/530/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.05.2020 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2021/01371-05/530/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.05.2021 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2020/01854-05/531/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.05.2020 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2020/01855-05/529/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 21.05.2020 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2022/03703-06/763/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.06.2022 Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
PPL/A/2019/02502 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.08.2019 SES ENERGY, a.s. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
A/907/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.03.2023 Pivovar STEIGER a.s. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
A/599/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 03.01.2023 Národné lesnícke centrum Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2021/03681-05/1147/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.07.2021 ANDRITZ Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
A/1963/2019/OZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 06.10.2019 ATG Slovakia s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2019/04317-05/1196/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 27.09.2019 Juraj Žiga - DEFEKTOSKOPIA Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
PPL/A/2019/02246 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 08.05.2019 SES INSPEKT, s.r.o. Prevádzka generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia
2020/03415-04/774/OŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 07.06.2020 FRYDENT, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/12884/2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.09.2022 EURO DENTAL s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2019/03539 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 13.12.2019 100matolog, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/5692/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 24.03.2020 Martin Dental Center s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
PPL/A/2018/03579 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 19.12.2018 Eldentica s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
ORO/3839/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 20.02.2023 Euromedix, a.s. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/211/2023/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 30.01.2023 DENTELI, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
OOZPŽ/5263/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 24.03.2020 Neuvedene Neuvedene Používanie zubného röntgenového prístroja
A/4050/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 22.12.2020 MEDAM SK, s.r.o. Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2425/8891/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.08.2023 Dental group RK, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/3323/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13.12.2022 Dental group RK, s. r. o. Používanie zubného röntgenového prístroja
A/2257/2020/OOZPŽ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 07.09.2020 MDDr. Michal Juršík Používanie zubného röntgenového prístroja
A/209/2022/ORO Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 21.01.2022 MDDr. Michal Juršík Používanie zubného röntgenového prístroja
RÚVZBB/ORO/2376/8898/2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 24.08.2023 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Používanie zubného röntgenového prístroja