Rádioterapia

Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením sa dnes používa k liečbe nádorových ochorení u onkologických pacientov. Jej úspešnosť u lokalizovaného ochorenia je pomerne vysoká. Predpokladom úspešnej liečby je možnosť bezpečne aplikovať dostatočne vysokú dávku žiarenia a zároveň maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá.
Rádioterapia sa rozdeľuje na externú terapiu a brachyterapiu, ktoré možno v indikovaných prípadoch kombinovať.

1. Externá rádioterapia – ožarovanie externým lúčom -  lúč žiarenia pôsobí zo zdroja ionizujúceho žiarenia umiestneného mimo tela pacienta. Pri externej terapii sa ako zdroj ionizujúceho žiarenia v súčasnosti využíva lineárny urýchľovač.

Lineárny urýchľovač bol vytvorený na základe myšlienky nórskeho inžiniera Rolfa Wideroeho, ktorý v roku 1927 zostrojil prvý lineárny urýchľovač založený na postupnom urýchľovaní nabitých častíc elektrickým poľom. 
Funguje na princípe urýchlených elektrónov.

Kybernetický nôž - CyberKnife výrazne rozšíril terapeutické možnosti v oblasti onkologickej liečby, funguje podobne ako gama nôž. Je to stereotaktické rádiochirurgické zariadenie , ktoré sa nešpecializuje len na oblasť mozgu, ale lieči aj nádory v iných oblastiach tela. CyberKnife ožaruje desať až tridsaťkrát väčšou presnosťou ako iné lineárne urýchľovače, takže môže podporovať naše schopnosti v neuroonkológii ale aj v iných oblastiach. CyberKnife je schopný vyžarovať veľmi tenké lúče z takmer akejkoľvek polohy pomocou robotického ramena. Ožiarené miesto a robotické rameno sú nepretržite monitorované a riadené počítačom. Systém môže monitorovať polohu nádoru počas ožarovania, takže reaguje na najmenšie pohyby pacienta, aby nedošlo k poškodeniu zdravého tkaniva a žiarenie bolo zamerané iba na oblasť nádoru. Jeho sofistikovaný softvér sleduje pohybujúci sa cieľ nádoru, napríklad v pľúcach alebo pečeni, a dokáže prispôsobiť smer ožarovania tomuto pohybu s presnosťou 2 mm. Vďaka tejto extrémnej presnosti výrazne rozšíri možnosti v oblasti liečby malých nádorov v blízkosti životne dôležitých štruktúr.
Gama nôž alebo Leksellov gama nôž je lekársky prístroj, ktorý sa používa v rádiochirurgií na ožarovanie lézií v mozgu. Prístroj umožňuje dosiahnuť vysokú presnosť zamerania ošetrovanej lézie. Prístroj využíva žiarenie gama - elektromagnetické žiarenie izotopu 60Co.

2. Brachyterapia - zdroj žiarenia je lokálne umiestnený v tkanivách pacienta v oblasti karcinómu. Brachyterapia označovaná aj ako vnútorné ožarovanie alebo staršie curieterapia je forma rádioterapie, pri ktorej sa zdroj ionizujúceho žiarenia umiestňuje do blízkosti miesta liečby nádoru. Brachyterapia sa väčšinou používa v liečbe zhubných nádorov krčka maternice, prostaty, prsníka, kože, ale môže byť použitá aj pri zhubných nádoroch v iných častiach ľudského tela. Požíva sa samostatne ale aj v kombinácii s inými typmi liečby ako je  externá rádioterapia, chirurgia, chemoterapia.
Hlavnou výhodou brachyterapie je, že sa ožaruje len veľmi obmedzený objem tkaniva v okolí zavedených zdrojov ionizujúceho žiarenia, čo umožňuje výrazne redukovať nežiaduce ožiarenie zdravých tkanív v okolí nádorového ložiska. Navyše pri pohybe pacienta samotného, alebo pohybe tumoru v tele pacienta ostáva poloha zdrojov žiarenia vzhľadom na ožarovanú oblasť v rovnakej polohe. Pri brachyterapii preto môžu byť použité vyššie dávky žiarenia pri porovnaní s vonkajším ožiarením, samozrejme s ohľadom na okolité zdravé tkanivá.

Liečba brachyterapiou trvá väčšinou kratšie v porovnaní s inými metódami ožarovania. Kratší čas trvania liečby a vyššia dávka znižuje pravdepodobnosť ďalšieho delenia nádorových buniek medzi jednotlivými frakciami rádioterapie. 
Brachyterapia predstavuje efektívnu možnosť liečby pri mnohých zhubných nádoroch. Liečebné výsledky opakovane potvrdili, že pri mnohých ochoreniach je miera vyliečenia ochorenia použitím brachyterapie porovnateľná s externou rádioterapiou a chirurgiou. Navyše brachyterapia predstavuje liečbu s menším rizikom nežiaducich účinkov.
 

Lineárny urýchľovač (zdroj: NOÚ)
 Lineárny urýchľovač (zdroj: NOÚ)
CyberKnife ( zdroj: www.planetesante.ch)
CyberKnife ( zdroj: www.planetesante.ch)
Gama nôž (www.acibadem.hr.)
Gama nôž (www.acibadem.hr.)
Prístroj na brachyterapiu (www. oncohemakey.com)
Prístroj na brachyterapiu (www. oncohemakey.com)