Programy a projekty, ktorých sú úrady účastné

Programy a projekty, ktorých sú úrady účastné

Medzinárodné projekty:

 • Projekt EU č. 101016167 „Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 (ORCHESTRA, dec.2020 – dec. 2023)
  • Účasť Slovenska: WP5- Healthcare workers cohorts
  • zmluvný partner: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
  • spoluriešiteľ: ÚVZ SR (pracovníci OOFŽP a OLM)
    
 • Projekt HERA: Support to the MS to establish national systems, local collection pointsand digital infrastructure for monitoring COVID 19 and its variants in waste water (2021/2022)
 • Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2020

Zabezpečenie zberu údajov o počte vzoriek, vyšetrení a o izolátoch zo vzoriek z úradnej kontroly potravín analyzovaných v mikrobiologických laboratóriách v RÚVZ v SR a finalizácia tabuľkových výstupov do EFSA
Sumárna správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2020 (pdf, 1,5 MB)