Prevádzkový poriadok pri práci s expozíciou vibráciám