Prevádzkový poriadok pri práci s expozíciou umelému optickému žiareniu