Prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo