Právne predpisy týkajúce sa materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

  • Výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100 (pdf, 523 kB), ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 14911/2004-OAP (pdf, 94 kB), ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 28576/2004-SL (pdf, 129 kB), ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu MP SR a MZ SR č. 14911/2004-OAP
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL (pdf, 321 kB), ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na balenie
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 13760/2006-SL(pdf, 130 kB), ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 08704/2007-OL (pdf, 113 kB), ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 06913/2008-OL (pdf, 375 kB), ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 05761/2009-OL (pdf, 174 kB), ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
  • Výnos MP SR a MZ SR č. 01887-OL-2011 (pdf, 92 kB), ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov