Právne predpisy EÚ týkajúce sa životného prostredia a zdravia