Právne predpisy EÚ týkajúce sa materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

  • Nariadenie EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
  • Nariadenie Komisie č. 1895/2005 o obmedzení používania určitých epoxidových derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
  • Nariadenie Komisie č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami
  • Nariadenie Komisie č. 450/2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami
  • Nariadenie Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
  • Nariadenie Komisie č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong
  • Nariadenie Komisie č. 2018/213 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami
  • Nariadenie Komisie č. 2022/1616 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami