Praktické informácie a FAQ / Zaujímavé odkazy

Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie, varenie a ani na iné domáce účely, kým analýza nepotvrdí, že kvalita vody je na uvedené účely vyhovujúca. Kontaminovaná voda môže totiž viesť k vzniku rôznych infekcií.
V tomto období nepodceňujte žiadne zdravotné problémy, najmä hnačky, zvýšená teplota, bolesti brucha, hlavy, rôzne hnisavé infekcie, bolestivé, začervenané či teplejšie miesta na pokožke, ktoré môžu byť indikátorom začínajúcej choroby. Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou, nie ste napojený na verejný vodovod a využívate ako zdroj pitnej vody len vlastnú studňu, dajte si
preveriť kvalitu vody v nej i v prípade, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola.

Analýzu vody je potrebné vykonať v akreditovanom laboratóriu a v prípade zaplavenej studne studne, až po zrealizovaní všetkých sanačných prác vykonaných na jej dekontamináciu. Sanačné práce by sa mali začať až v období, keď dôjde k stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti. Vzhľadom na bezpečnostné riziká pri vykonávaní sanačných prác studní odporúčame využitie profesionálnych firiem, ktoré uvedené služby poskytujú.

Podrobný postup pri sanácii studne, ktorá bola zaplavená v dôsledku povodní pre osoby, ktoré sa rozhodnú vykonať sanačné práce vlastnými silami, je možné nájsť na Mimoriadne environmentálne situácie – Informačný materiál

Pre pojem kalamitný výskyt komárov neexistuje žiadna jednotná odborná definícia. Môžeme len odborne deklarovať, že ide o nadmieru zvýšený výskyt komárov na danom území. Problém kalamitných komárov má sezónny charakter, ich výskyt je od apríla (zriedka od marca) do konca septembra. Koncom leta a začiatkom jesene počet komárov postupne klesá a príchod chladných dní zdecimuje populáciu komárov spôsobujúcich kalamitu.

Vo všeobecnosti sa však za kalamitný výskyt komárov považuje taký stav, počas ktorého je možné zaznamenať niekoľko desiatok (slabá kalamita) alebo niekoľko stoviek (silná kalamita) útokov na jednu osobu počas jednej minúty. Takýto kalamitný výskyt komárov a celkovo zvýšený výskyt hmyzu je napríklad za priaznivého klimatického vývoja častým sprievodným javom po povodniach. V prípade takéhoto výskytu sa odporúča už dezinsekčný zásah proti komárom. Nakoľko ide o umelý zásah do prírodného prostredia, malo by ísť o biologicky presný, časovo krátky a územne nevyhnutný odborný dezinsekčný zásah.

Pred komármi sa môžeme chrániť rôznymi spôsobmi a to individuálnou ochranou, trvalou starostlivosťou o čistotu obytného prostredia a mechanickou ochranou obydlia.

Individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa, v používaní ochranných repelentov dostupných v obchodnej sieti a v lekárňach. Vhodné je tiež používať odpudzovače a lapače hmyzu.

Trvalá starostlivosť o čistotu obytného prostredia spočíva v zabezpečovaní pravidelného kosenia dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu, pravidelného vyprázdňovania nádob na polievanie záhrad ( ak nie je možné vyprázdniť obsah nádoby aspoň v 7-dňových intervaloch, je potrebné nádobu prekryť, na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky, alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, čím sa zabráni larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosférického vzduchu), likvidácie komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí (najmä plechovky, plastové fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej vode liahnuť komáre).

Mechanická ochrana obydlí sa zabezpečí umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje aj chemické ošetrenie rámov a sietí reziduálnymi insekticídmi, určenými na tento účel. Rovnako je dôležité chrániť aj uzatvorené priestory na chov hospodárskych zvierat.

V poslednom rade je to vykonanie lokálneho postreku buď na chemickej alebo na biologickej (bakteriálnej – BTI - Bacillus thuringiensis israelensis) báze.

Na likvidáciu komárov sa používajú prostriedky na báze chemickej alebo biologickej – bakteriálnej (BTI - Bacillus thuringiensis israelensis).

Dezinsekciu môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby na túto činnosť prostredníctvom prípravkov, ktoré sú na daný účel schválené a uvedené na trh a musia dodržiavať predpísaný spôsob aplikácie.

Počas horúčav je potrebné predovšetkým dodržiavať pitný režim. Množstvo tekutín závisí od telesnej aktivity a zdravotného stavu jednotlivca. Dospelá Dospela osoba by mala počas dňa vypiť minimálne 3 litre vody. Odporúča sa nesladená, vlažná, obyčajná pitná voda.

Strava by mala byť v letných mesiacoch „ľahšia“ t.j. ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však musí poskytovať dostatok výživných látok. Zložením má byť vyvážená a pestrá - dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky a jednoduché sacharidy.

Počas horúčav by sa mala obmedziť fyzická námaha a pobyt na priamom slnku. Na priame slnenie sú vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. V prípade pobytu pri vodných plochách, kúpaliskách a vo voľnej prírode sa treba od 10:00 do 16:00 hodiny zdržiavať na tienistom mieste. Pri opaľovaní treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením. Starší a chronicky chorí ľudia, by mali na minimum obmedziť svoje aktivity a z domovov vychádzať, pokiaľ sa dá, len ráno alebo večer.

V horúcich dňoch sa odporúča nosiť ľahký, vzdušný odev voľného strihu, podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov. Počas pobytu mimo domova je potrebné chrániť svoj zrak slnečnými okuliarmi a používať pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom.

V domácnosti je taktiež potrebné pravidelne vetrať a zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov žalúziami, či roletami do miestnosti, prípadne použiť klimatizáciu.