Potraviny na osobitné lekárske účely

Potraviny na osobitné lekárske účely (POLÚ), anglicky „food for special medical purposes“ sú špeciálne upravené alebo vytvorené potraviny určené na diétny režim pacientov vrátane dojčiat, ktoré sa majú užívať pod lekárskym dohľadom a sú určené na výlučné alebo čiastočné podávanie potravy pacientom s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať bežné potraviny alebo určité živiny, ktoré sa v nich nachádzajú, alebo metabolity alebo s inými lekársky stanovenými výživovými potrebami, ktorých stravovací režim nemožno dosiahnuť samotnou úpravou bežnej stravy.

Požiadavky na POLÚ nájdete v nariadení EP a Rady č. 609/2013 v spojení s DNK č. 2016/128.

Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly POLÚ v SR je ÚVZ SR.

Umiestnenie POLÚ na trh v SR oznámte (PPPe-mailom ÚVZ SR podľa článku 9 DNK č. 2016/128 podpísaným listom a priložte vzor etikety použitej na potravine. ÚVZ SR Vám zašle odpoveď / vyjadrenie k oznámeniu do schránky cez ÚPVS.

VZTP sa na POLÚ nesmú uvádzať.

Informácie o POLÚ nájdete aj na stránke EK.

Oznámenie EK o klasifikácii POLÚ.

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter