Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením možno umiestniť na trh, ak spĺňajú požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3757/2003-100 (pdf 128 kB), ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením. Ošetrenie potravín a potravinových prísad ionizujúcim žiarením je technologický postup, ktorý využitím energie žiarenia umožňuje zachovať ich kvalitu a predĺžiť ich trvanlivosť. Potravina ošetrená ionizujúcim žiarením musí mať na obale označenie, že je ošetrená ionizujúcim žiarením, alebo, že je takto upravená niektorá jej zložka.

Ktoré potraviny môžu byť ošetrené ionizujúcim žiarením?

Ionizujúce žiarenie sa môže použiť len pri ošetrení sušených aromatických bylín, korenín a zeleninových ochucovadiel. Pri týchto produktoch to má význam, lebo sú náchylné na mikrobiologickú kontamináciu. Ionizujúce žiarenie urobí tieto potraviny bezpečnejšími.

V rámci výkonu úradnej kontroly potravín sú každý rok odoberané vzorky potravín, ako: kešu orechy, arašidy, jadrá vlašských orechov, para orechy, makadamové orechy, pistácie, pekanové orechy, mandle, lieskové orechy, ľanové semená, slnečnica lúpaná, sušený kôpor, bazalka, majoránka, sušená zelenina, u ktorých sa laboratórne zisťuje, či boli ošetrené ionizujúcim žiarením. Doposiaľ ani jedna vzorka nevykazovala vlastnosť potraviny ošetrenej ionizujúcim žiarením (podľa STN EN 1784). Tiež dôkaz ožiarenia vzoriek potravín rastlinného pôvodu bol negatívny (Metóda STN EN 1788).