Poradenská a konzultačná činnosť

Laboratóriá poskytujú konzultačnú a poradenskú činnosť týkajúcu sa vykonávaných chemických, biologických, mikrobiologických analýz vzoriek pitných vôd, vôd na kúpanie, potravín, predmetov bežného prostredia, biologického materiálu, vnútorného a pracovného ovzdušia a merania fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.