Podnet na kozmetický výrobok

Spotrebiteľ má možnosť podať podnet na KV, ak má podozrenie, že kozmetický výrobok (KV) nespĺňa požiadavky právnych predpisov (napr. je nesprávne označený, obsahuje tvrdenia v rozpore s právnym predpisom a pod.).


Postup pre podanie podnetu


Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

Odpoveď zo šetrenia bude spotrebiteľovi zaslaná na ním uvedenú adresu.

Ak sa podnet týka podozrenia, že ide o falšovaný KV, je potrebné kontaktovať Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý vykonáva kontrolu porušovania práv duševného vlastníctva.