Pobyt na slnku - užitočné rady

Koža má prirodzenú schopnosť ochrany pred slnečným žiarením, ale len do určitej miery. Najčastejším prejavom je jej stmavnutie, ako prejav zvýšenej tvorby kožného pigmentu melanínu, ktorý je schopný pohltiť niektoré zložky slnečného žiarenia. Ak sme nútení vystaviť sa účinkom slnečného žiarenia, či už nedobrovoľne pri práci, alebo dobrovoľne pri oddychu, musíme mať stále na zreteli jeho nepriaznivé účinky na náš organizmus. Chronické poškodenie kože z dôvodu nadmerného slnenia nemusí byť viditeľné voľným okom a môže sa prejaviť až po rokoch. Je preto potrebné sa pred slnečným žiarením chrániť.

Fototyp pokožky - ľudia reagujú podľa typu pokožky na slnečné žiarenie rozdielne. Reakcia kože na absorbované ultrafialové žiarenie závisí od viacerých faktorov, od hustoty toku UV žiarenia (UV indexu), ročnej doby (po skončení zimy koža obsahuje prirodzene menej melanínu), veku jedinca, jeho zdravotného stavu a tiež od toho, aké lieky/výživové (potravinové) doplnky užíva. Dávka UV žiarenia, po ktorej vzniká začervenanie (erytém), závisí  aj od fototypu kože, ku ktorému človek patrí. Človek by mal poznať svoj fototyp, aby mohol správne určiť dĺžku pobytu na slnku. Celosvetovo sa rozlišuje šesť fototypov pokožky, pričom v Európe sa dominantne vyskytujú štyri typy.

 

fototyp

Zdroj: SHMÚ

 

UV Index

Pre zjednodušenie  vyjadrenia aktuálnej hodnoty slnečného erytémového UV žiarenia bola zavedená jednoduchá číselná stupnica reprezentujúca slnečný ultrafialový index (UV Index). Hodnota 1 zodpovedá hustote toku globálneho erytémového UV žiarenia 25 mW na meter štvorcový. Podľa hodnoty UV indexu delíme intenzitu slnečného ultrafialového žiarenia do  kategórií 0 až 2 – nízka, 3 až 5 – mierna, 6 až 7 – vysoká, 8 až 10 – veľmi vysoká, od 11 - extrémna. UV index má pre  danú lokalitu typický ročný a denný chod. Hodnotu UV indexu určujú oblačnosť, celkový ozón, množstvo a druhy aerosólu vo vzduchu, ale aj vlastnosti povrchu.  UV index rastie s nadmorskou výškou a závisí od zemepisnej šírky. Denný priebeh a maximálny hodinový UV Index sú zverejnené na internetovej stránke SHMÚ.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pre vybrané intervaly hodnôt UV indexu použitie ochranných prostriedkov pred slnečným UV žiarením podľa tejto tabuľky.

 

UV_index

Zdroj: SHMÚ

 

Ochranné prostriedky pred slnečným žiarením

Slnečné okuliare, vhodný odev

Pri výbere okuliarov treba dbať na to, aby sklá skutočne obsahovali UVA a UVB filtre a aby boli dostatočne veľké. Tmavé sklá bez dostatočnej ochrany pred UV žiarením totiž spôsobujú opak, lebo rozšírenou zreničkou vniká do oka viac ultrafialového svetla ako pri nechránenom oku.

Veľmi dôležité je myslieť na to, že oblečenie hrá veľmi dôležitú úlohu v ochrane pred slnečným žiarením, ale ponúka len čiastočnú a obmedzenú ochranu. V súčasnosti textilný priemysel nasleduje trendy aj v tejto oblasti, na trhu sú výrobky s UV filtrami a ich výšku výrobca uvádza na označení výrobku.

Kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením

Na trhu je v súčasnosti široký sortiment KV na ochranu pred slnečným žiarením (ďalej len „ochranné KV“) a pri ich výbere treba brať do úvahy niekoľko ukazovateľov. Na tvár a menšie plochy kože je vhodné použiť krém, na celé telo je lepšie použiť mlieko alebo olej. Pri mastnejšej alebo aknóznej pleti je lepšie použiť nemastné mlieka, aby neupchávali póry. Pri výbere je potrebné vziať do úvahy výšku ochranného faktoru. Jeho výšku je potrebné vybrať v závislosti od fototypu osoby, veku, času, ktorý chceme na slnku stráviť, predpokladanej intenzity slnečného žiarenia, ale i skutočnosti, či bude osoba na slnku jednorazovo / krátko alebo opakovane.

MED, SPF

MED – minimálna erytémová dávka

Ochranný slnečný faktor (SPF – Sun Protective Factor) vyjadruje účinnosť ochrany pred slnečným UV žiarením. Ide o pomer medzi MED na koži chránenej výrobkom na ochranu pred slnečným žiarením a MED na nechránenej koži. Ochranné KV s vyšším SPF sú účinnejšie, ako tie s nižším SPF.

Označenie ochranných KV – bližšie informácie o označení nájdete na našej stránke.

Deti a UV žiarenie

Deti sú viac vnímavé na nástrahy životného prostredia ako dospelá populácia. Pri pobyte na slnku treba mať však vždy na zreteli nasledovné:

 • deti do troch rokov nevystavovať účinkom slnečného žiarenia,
 • aplikovať dostatočné množstvo výrobku s vhodným ochranným faktorom a aplikáciu výrobku niekoľkokrát opakovať,
 • vyhnúť sa slnečným lúčom v čase medzi 11.00 a 15.00, najlepšie ostať v budove alebo aspoň v tieni,
 • chrániť ich aj vhodným odevom, prikrývkou hlavy a okuliarmi.

Dôležité zásady použitia ochranných KV:

 • SPF používaný na ochranu pred slnečným žiarením by mal mať minimálne dvojnásobnú hodnotu nameraného UV indexu,
 • na citlivú pokožku používať ochranný KV so SPF min. 15,
 • pri aplikácii ochranných KV s UV filtrami postupovať podľa informácií uvedených na výrobku, najmä návod na použitie, napr. ak výrobok obsahuje chemický filter, je potrebné dodržať výrobcom určený časový interval pred slnením,
 • pri každej aplikácii naniesť dostatočné množstvo výrobku, čo je 2 mg/cm2 pokožky, t.j. pre dospelú osobu orientačne asi 6 čajových lyžičiek = 36 g/ výrobku, pričom 1g = 1ml,
 • kvapky vody na tele pôsobia ako zväčšovacie sklo, preto po kúpaní pokožku najprv osušiť a potom natrieť,
 • dávka naneseného výrobku sa znižuje po plávaní, osušení, ležaní na osuške alebo spotení, preto je potrebné aplikáciu výrobku opakovať niekoľkokrát, aj keď je výrobok označený ako vode odolný. Zníženie dávkovania o polovicu môže znížiť účinnosť ochrany až o dve tretiny,
 • nepoužívať ochranné KV po DMT,
 • nepoužívať pred slnením dezodoranty a vonnú kozmetiku, hrozí nebezpečenstvo vzniku pigmentových škvŕn,
 • ochranné KV používať aj keď ste opálení,
 • ochranné KV nezamieňať s výrobkami dennej kozmetiky, ako sú napr. denné krémy, telové mlieka a iné, ktoré svojim zložením a ani na označení nespĺňajú kritériá pre ochranné KV, napriek tomu, že sú obohatené o UV filtre. Tieto výrobky nie sú určené na pobyt na slnku.

Ochrana pred nežiaducimi účinkami UV žiarenia

Najúčinnejším ochranným faktorom proti spáleniu je rozumné správanie sa na slnku:

 • privykať kožu na dlhšie slnenie pomaly, aby si na slnko postupne zvykla,
 • v čase od 11.00 do 15.00 sa nevystavovať slnku,
 • najlepšia ochrana je vhodné oblečenie, pokrývka hlavy a slnečné okuliare, používať kvalitné okuliare so 100% ochranou proti UV žiareniu,
 • všetky odkryté časti tela chrániť ochranným KV,
 • niektoré lieky v kombinácii so slnkom môžu vyvolať alebo zhoršiť alergické reakcie, pri dlhodobom užívaní liekov je vhodné sa poradiť s lekárom,
 • vitamíny A, C, D, E a antioxidanty môžu organizmu pomôcť posilniť ochranu proti nežiaducim kožným reakciám, napr. betakarotén je antioxidant, ktorý chráni pred nepriaznivými účinkami voľných radikálov,
 • spáliť sa je možné aj pod nylonovými alebo textilnými prístreškami (slnečníkmi), pretože tieto textilné látky časť žiarenia prepúšťajú,
 • časť UV žiarenia sa odráža od okolitých povrchov, napr. od piesku na pláži alebo od vodnej hladiny, túto skutočnosť je potrebné vziať do úvahy,
 • spáliť sa je možné aj vo vode, napr. v hĺbke 50 cm pod hladinou zasahuje pokožku až 60% slnečného žiarenia. Pred dlhším pobytom vo vode je vhodné natrieť sa vode odolným ochranným KV.

V prípade spálenia sa je potrebné vyhnúť sa ďalšiemu účinku slnečného žiarenia a pokožku schladiť studeným kúpeľom. Pri ľahšom spálení natrieť pokožku chladivým gélom, hydratačným krémom alebo sprejom s chladivým a protizápalovým účinkom, pri ťažšom spálení je nutné vyhľadať lekára.