Platené služby verejnosti

Platené služby verejnosti

Laboratóriá vo verejnom zdravotníctve poskytujú verejnosti služby v širokom rozsahu podľa
zamerania jednotlivých typov laboratórií a v zmysle všeobecných ustanovení k cenníkom
ÚVZ SR a príslušných RÚVZ v SR.

Služby verejnosti