Orgány štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany v Slovenskej republike

Štátnu správu v oblasti radiačnej ochrany vykonávajú podľa § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgány radiačnej ochrany, a to:

  • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • regionálne úrady verejného zdravotníctva a 
  • ostatné orgány radiačnej ochrany s pôsobnosťou v príslušnom rezorte (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba).

Dozor nad radiačnou ochranou v Slovenskej republike je zabezpečený štátnym dozorom v zmysle ustanovení § 155 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Obr. 1.    Štruktúra štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany