Očkovací preukaz dieťaťa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Eduinfo pripravili Očkovací preukaz dieťaťa s cieľom poskytnúť v prehľadnej a jednoduchej forme priestor pre záznamy o očkovaní dieťaťa.

Očkovací preukaz dieťaťa spoločne s Očkovacím kalendárom, ktorý Úrad verejného zdravotníctva SR každoročne vydáva v tlačovej i elektronickej podobe, poskytujú rodičom ako i pediatrom spoľahlivý zdroj informácií o realizovaných alebo plánovaných očkovaniach. Súčasťou preukazu sú aj užitočné informácie, ako pripraviť dieťa na očkovanie.

Očkovací preukaz dieťaťa je v súčasnosti distribuovaný do ambulancií lekárov pre deti a dorast v Slovenskej republike.

Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR