Očkovací kalendár

Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie dostupné pre verejnosť   

Očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou nielen v kruhu zdravotníckych pracovníkov ale aj medzi verejnosťou. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ) sa nám otvorili dvere, cez ktoré môžeme voľne prechádzať z jednej krajiny do druhej. V niektorých prípadoch, či už z pracovných alebo súkromných dôvodov, zostávame v inej krajine Európy dlhší čas. Je preto logické, že porovnávame zdravotné systémy medzi európskymi krajinami.

Očkovanie patrí k oblastiam, ktorým venujú najmä rodičia detí maximálnu pozornosť. Snažia sa získať čo najviac informácií o jednotlivých druhoch očkovania a zaujímajú sa aj o očkovanie v iných krajinách.

Dostupnosť informácií o očkovacej stratégii jednotlivých krajín Európy sa doteraz obmedzovala iba na domovské internetové stránky. Európske krajiny si však uvedomili, že vzhľadom na častejšie cestovanie „obyvateľov Európy“ je nevyhnutné, aby mali k dispozícii informácie o očkovaní aj v iných krajinách. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu infekčných ochorení (ECDC) v posledných rokoch pracovalo na zbieraní údajov o očkovaní z jednotlivých európskych krajín. Výsledkom práce ECDC a zúčastnených krajín je webová stránka ECDC, na ktorej môže každý, kto má záujem, získať informácie o očkovacom  kalendári jednotlivých krajín Európskej únie.

Možnosť pozrieť si očkovacie kalendáre jednotlivých krajín EÚ a porovnávať ich medzi sebou, poskytne objektívne informácie všetkým, ktorí hľadajú čo najviac informácií o očkovaní.

Ako postupovať

 

 1. kliknite na internetovú stránku ECDC
   
 2. Stránka ponúka nasledovné možnosti:
  1. Prezrieť očkovací kalendár jednej krajiny EÚ (pre deti, pre dospelých, bez ohľadu na vek)
   • v okienku „Vaccine schedule platform“ kliknite na možnosť „View national immunisation schedule“ na prezretie očkovacieho kalendára danej krajiny
   • v okienku „Country“ vyberte krajinu, ktorej očkovací kalendár si chcete prezrieť  
   • v okienku „Compare with“ vyberte „None“  (žiadne porovnanie s inou krajinou )
   • v okienku „Age group“ vyberte, či chcete očkovací kalendár pre deti (Child), dospelých (Adult) alebo bez ohľadu na vek (All ages)
   • stlačte tlačidlo „Refresh calendar“ na zobrazenie očkovacieho kalendára
  2. Porovnať očkovacie kalendáre dvoch vybratých krajín EÚ (pre deti, pre dospelých, bez ohľadu na vek)
   • v okienku „Vaccine schedule platform“ kliknite na možnosť „View national immunisation schedule“ na prezretie očkovacích kalendárov
   • v okienku „Country“ vyberte krajinu, ktorú chcete porovnávať
   • v okienku „Compare with“vyberte krajinu, s ktorou chcete porovnávať
   • v okienku „Age group“ vyberte, či chcete očkovací kalendár pre deti (Child), dospelých (Adult) alebo bez ohľadu na vek (All ages)
   • stlačte tlačidlo „Refresh calendar“ na zobrazenie očkovacieho kalendára
  3. Prezrieť očkovaciu stratégiu všetkých krajín EÚ podľa konkrétneho typu ochorenia
   • v okienku „Vaccine schedule platform“ kliknite na možnosť „View immunisation schedule by target disease“ na zobrazenie očkovacej stratégie všetkých krajín k jednému druhu ochorenia
   • v okienku „Disease“ vyberte ochorenie, pre ktoré chcete vedieť očkovaciu stratégiu krajín EÚ
   • stlačte tlačidlo „Refresh calendar“ na zobrazenie očkovacieho kalendára

Ďalšie zaujímavé informácie o očkovaní môžete získať na webových stránkach:

http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D4424%2Da783%2D85742124029a&ID=899&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/immunisation/comms-aid/perspectives/Pages/perspectives.aspx