Neplatné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou COVID-19

Neplatné vyhlášky (opatrenia):


12. 5. 2023 – 8. vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

 • 8/2023 V. v. SR (pdf, 145 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

14.3.2023 – 2. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 2/2023 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

9.6.2022 – 35/2022 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 35/2022 V. v. SR (pdf, 206 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

20.4.2022 – 33/2022 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 33/2022 V. v. SR (pdf, 275 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

20.4.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 32/2022 V. v. SR (pdf, 204 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

4.4.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 31/2022 V. v. SR (pdf, 221 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

10.3.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 29/2022 V. v. SR (pdf, 229 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 28/2022 V. v. SR (pdf, 935 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

27.2.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 27/2022 V. v. SR (pdf, 216 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

25.2.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 26/2022 V. v. SR (pdf, 222 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení neskorších predpisov

24.2.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 25/2022 V. v. SR (pdf, 233 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 24/2022 V. v. SR (pdf, 228 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

15.2.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 22/2022 V. v. SR (pdf, 219 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 21/2022 V. v. SR (pdf, 292 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 20/2022 V. v. SR (pdf, 289 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v . SR

11.2.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 19/2022 V. v. SR (pdf, 302 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 18/2022 V. v. SR (pdf, 195 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11/2022 V. v. SR

4.2.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 17/2022 V. v. SR (pdf, 193 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 16/2022 V. v. SR (pdf, 146 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

31.1.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 15/2022 V. v. SR (pdf, 190 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
 • 14/2022 V. v. SR (pdf, 196 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených
 • 13/2022 V. v. SR (pdf, 191 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 12/2022 V. v. SR (pdf, 194 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • 11/2022 V. v. SR (pdf, 190 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 10/2022 V. v. SR (pdf, 946 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

24.1.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 7/2022 V. v. SR (pdf, 274 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

17.1.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 6/2022 V. v. SR (pdf, 309 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 5/2022 V. v. SR (pdf, 290 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 4/2022 V. v. SR (pdf, 202 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
 • 3/2022 V. v. SR (pdf, 227 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

11.1.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 2/2022 V. v. SR (pdf, 376 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

7.1.2022 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 1/2022 V. v. SR (pdf, 306 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

23.12.2021 – Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 312/2021 V. v. SR (pdf, 196 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR

22.12.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 309/2021 V. v. SR (pdf, 327 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 310/2021 V. v. SR (pdf, 324 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 311/2021 V. v. SR (pdf, 324 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

16.12.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 306/2021 V. v. SR (pdf, 366 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 307/2021 V. v. SR (pdf, 330 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

10.12.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 301/2021 V. v. SR (pdf, 149 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 289/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

9.12.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 289/2021 V. v. SR (pdf, 229 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 290/2021 V. v. SR (pdf, 263 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

29.11.2021 – 268. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 268/2021 V. v. SR (pdf, 908 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

24.11.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 261/2021 V. v. SR (pdf, 228 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 262/2021 V. v. SR (pdf, 226) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 263/2021 V. v. SR (pdf, 233 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 264/2021 V. v. SR (pdf, 201 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

19.11.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 260/2021 V. v. SR (pdf, 192 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

18.11.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 258/2021 V. v. SR (pdf, 262 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 259/2021 V. v. SR (pdf, 339 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

20.10.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 257/2021 V. v. SR (pdf, 201 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

10.10.2021. – REDAKČNÉ OZNÁMENIE

 • 256/2021 V. v. SR (pdf, 289 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

7.10.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 252/2021 V. v. SR (pdf, 362 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 253/2021 V. v. SR (pdf, 463) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 254/2021 V. v. SR (pdf, 408 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 255/2021 V. v. SR (pdf, 1,4 MB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

1.10.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 250/2021 V. v. SR (pdf, 226 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

8.9.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 247/2021 V. v. SR (pdf, 273 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

27.8.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 244/2021 V. v. SR (pdf, 190 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

24.8.2021 – REDAKČNÉ OZNÁMENIE

 • 242/2021 V. v. SR (pdf, 184 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

12.8.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 237/2021 V. v. SR (pdf, 322 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 238/2021 V. v. SR (pdf, 298 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • 239/2021 V. v. SR (pdf, 362 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 240/2021 V. v. SR (pdf, 490 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 241/2021 V. v. SR (pdf, 445 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

30.7.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 236/2021 V. v. SR (pdf, 191 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

23.7.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 233/2021 V. v. SR (pdf, 371 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 234/2021 V. v. SR (pdf, 305 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

16.7.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 231/2021 V. v. SR (pdf, 869 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

8.7.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 227/2021 V. v. SR (pdf, 525 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

2.7.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 226/2021 V. v. SR (pdf, 1,7 MB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

25.6.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 223/2021 V. v. SR (pdf, 470 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

16.6.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 219/2021 V. v. SR (pdf, 161 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

10.6.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 216/2021 V. v. SR (pdf, 278 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 217/2021 V. v. SR (pdf, 216 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 218/2021 V. v. SR (pdf, 288 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

27.5.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 212/2021 V. v. SR (pdf, 319 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republikypodlažie

17.5.2021 – REDAKČNÉ OZNÁMENIE

 • 209/2021 V. v. SR (pdf, 165 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzokpodlažie
 • 210/2021 V.v. SR (pdf, 133 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatípodlažie

14.5.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 207/2021 V. v. SR (pdf, 290 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzokpodlažie
 • 208/20214 V. v. SR (pdf, 336 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatípodlažie

13.5.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 205/2021 V. v. SR (pdf, 227 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivostipodlažie
 • 206/2021 V. v. SR (pdf, 229 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciestpodlažie

7.5.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 202/2021 V. v. SR (pdf, 197 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzokpodlažie
 • 203/2021 V. v. SR (pdf, 245 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatípodlažie
 • 204/2021 V. v. SR (pdf, 186 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

30.4.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 200/2021 V. v. SR (pdf, 177 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

29.4.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 199/2021 V. v. SR (pdf, 279 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

28.4.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 197/2021 V. v. SR (pdf, 174 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

26.4.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 196/2021 V. v. SR (pdf, 264 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

23.4.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 194/2021 V. v. SR (pdf, 252 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 195/2021 V. v. SR (pdf, 308 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

16.4.2021 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 186/2021 V. v. SR (pdf, 318 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 187/2021 V. v. SR (pdf, 244 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

15.4.2021 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 175/2021 V. v. SR (pdf, 223 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 176/25021 V. v. SR (pdf, 306 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 51/2021 (pdf, 487 kB) - vydaná 19. marca 2021

 • 130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
 • 133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Čiastka 46/2021 (pdf, 184 kB) - vydaná 11. marca 2021

 • 111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Čiastka 40/2021 (pdf, 484 kB) - vydaná 3. marca 2021

 • 97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Čiastka 26/2021 (pdf, 310 kB) - vydaná 12. februára 2021

 • 64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 21/2021 (pdf, 214 kB) - vydaná 7. februára 2021

 • 49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 19/2021 (pdf, 741 kB) - vydaná 5. februára 2021

 • 41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Čiastka 16/2021 (pdf, 198 kB) – vydaná 2. februára 2021

 • 36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Čiastka 8/2021 (pdf, 306 kB) - vydaná 21. januára 2021

 • 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Čiastka 4/2021 (pdf, 414 kB) - vydaná 10. januára 2021

 • 7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 2/2021 (pdf, 222 kB) - vydaná 7. januára 2021

 • 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 38/2020 (pdf, 212 kB) - vydaná 31. decembra 2020

 • 77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 36/2020 (pdf, 212 kB) - vydaná 30. decembra 2020

 • 70. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 33/2020 (pdf, 207 kB) - vydaná 27. decembra 2020

 • 67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Čiastka 31/2020 (pdf, 278 kB) – vydaná 20. decembra 2020

 • 56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica
 • 58. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš

Čiastka 29/2020 (pdf, 496 kB) - vydaná 20. decembra 2020

 • 50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 26/2020 (pdf, 593 kB) - vydaná 17. decembra 2020

 • 43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
 • 44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 23/2020 (pdf, 258 kB) – vydaná 10. decembra 2020

 • 35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

Čiastka 22/2020 (pdf, 267 kB) - vydaná 9. decembra 2020

 • 34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 21/2020 (pdf, 249 kB) - vydaná 7. decembra 2020

 • 33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 20/2020 (pdf, 163 kB) - vydaná 4. decembra 2020

 • 32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

Čiastka 19/2020 (pdf, 249 kB) - vydaná 3. decembra 2020

 • 30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 17/2020 (pdf, 487 kB) - vydaná 24. novembra 2020

 • 26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 16/2020 (pdf, 335 kB) - vydaná 13. novembra 2020

 • 24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 14/2020 (pdf, 506 kB) - vydaná 6. novembra 2020

 • 20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
 • 21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
 • 22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Čiastka 12/2020 (pdf, 435 kB) - vydaná 29. októbra 2020

 • 16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Čiastka 11/2020 (pdf, 480 kB) - vydaná 29. októbra 2020

 • 11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
 • 15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

14.10.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8326/2020 (pdf, 139 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia

1.10.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7845/2020 (pdf, 100 kB); zmena opatrenia OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020

30.9.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020 (pdf, 141 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia

29.9.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7693/2020 (pdf, 158 kB); režim na hraniciach
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7852/2020 (pdf, 111 kB); prekrytie horných dýchacích ciest

17.9.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7310/2020 (pdf, 204 kB); režim na hraniciach
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7311/2020 (pdf, 176 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia

14.9.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7189/2020 (pdf, 124 kB); prekrytie horných dýchacích ciest

9.9.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7092/2020 (pdf, 171 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia

7.9.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7093/2020 (pdf, 117 kB); doplnenie opatrenia OLP/6850/2020 z 28.08.2020 k režimu na hraniciach

28.8.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/6848/2020 (pdf, 120 kB); zmena opatrenia OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení – prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/6849/2020 (pdf, 170 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/6850/2020 (pdf, 185 kB); režim na hraniciach
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/6911/2020 (pdf, 121 kB); nariadenie prevádzkovateľom

17.7.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5761/2020 (pdf, 106 kB); zmena opatrenia OLP/5455/2020 z 03.07.2020 k režimu na hraniciach

3.7.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5453/2020 (pdf, 111 kB); prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5454/2020 (pdf, 125 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5455/2020 (pdf, 150 kB); režim na hraniciach

25.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5274/2020 (pdf, 140 kB); režim pre prevádzky, služby a hromadné podujatia

19.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5089/2020 (pdf, 107 kB); zmena a doplnenie opatrenia č. OLP/4739/2020 zo dňa 09.06.2020 k režimu na hraniciach
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5090/2020 (pdf, 111 kB); prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/5091/2020 (pdf, 134 kB); režim pre prevádzky a hromadné podujatia

9.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4738/2020 (pdf, 159 kB); režim pre prevádzky, služby, hromadné podujatia a školy
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4739/2020 (pdf, 154 kB); režim na hraniciach
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4825/2020 (pdf, 117 kB); prekrytie horných dýchacích ciest

5.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4648/2020 (pdf, 127 kB); zmena opatrenia č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení – režim na hraniciach AU a HU

3.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4593/2020 (pdf, 106 kB); zrušenie zákazu návštev a režim pri návšteve lôžkových oddelení a ZSS
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4647/2020 (pdf, 123 kB); doplnenie opatrenia č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení - režimu na hraniciach s ČR

2.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4591/2020 (pdf, 110 kB); prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4592/2020 (pdf, 162 kB); režim prevádzok a služieb – 4. fáza

1.6.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4503/2020 (pdf, 147 kB); zmena a doplnenie opatrenia č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení – režim na hraniciach

28.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4449/2020 (pdf, 111 kB); doplnenie opatrenia č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení neskorších opatrení – prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4450/2020 (pdf, 113 kB); zmena opatrenia č. OLP/4204/2020 z 22.05.2020 – režimu na školách

26.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4362/2020 (pdf, 96 kB); dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 k režimu prevádzok
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4363/2020 (pdf, 106 kB); zmena a doplnenie opatrenia č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 k režimu na hraniciach

22.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4204/2020 (pdf, 108 kB); doplnenie opatrenia č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 – režim zariadení pre deti a mládež
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4311/2020 (pdf, 142 kB); režim na hraniciach – eKaranténa

20.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4203/2020 (pdf, 136 kB); režim na hraniciach

19.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4083/2020 (pdf, 147 kB); režim prevádzok a služieb – 3. fáza
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020 (pdf, 108 kB); prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 (pdf, 118 kB); hromadné podujatia

15.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3992/2020 (pdf, 140 kB); režim na hraniciach

13.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3991/2020 (pdf, 131 kB); doplnenie opatrenia č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020 - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania, rehabilitácie

11.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3970/2020 (pdf, 124 kB); rozšírenie výnimiek prekrytia horných dýchacích ciest - umelci

6.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3881/2020 (pdf, 111 kB); zmeny a doplnenia opatrenie opatrení č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 – režim pre zastupiteľstvá a pohreby

5.5.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3795/2020 (pdf, 127 kB); režim prevádzok a služieb – 2. fáza
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3796/2020 (pdf, 108 kB); doplnenie opatrenia č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 k hromadným podujatiam

29.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3353/2020 (pdf, 129 kB); režim na hraniciach

24.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3353/2020 (pdf, 121 kB); úprava režimu maloobchodných prevádzok a služieb

21.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3461/2020 (pdf, 126 kB); režim maloobchodných prevádzok a služieb

20.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3354/2020 (pdf, 163 kB); schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3355/2020 (pdf, 124 kB); prekrytie horných dýchacích ciest

17.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3172/2020 (pdf, 129 kB); režim na hraniciach

15.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3170/2020 (pdf, 129 kB); skúšky na SŠ vrátane prijímacích a maturitných
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3171/2020 (pdf, 110 kB); štátne skúšky v zdravotníckych odboroch VŠ vzdelávania

4.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3012/2020 (pdf, 120 kB); režim na hraniciach

2.4.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3010/2020 (pdf, 1,8 MB); príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

29.3.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2777/2020 (pdf, 115 kB); uzatvorenie maloobchodných prevádzok a služieb

28.3.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenia ÚVZ SR, ktorými sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu OLP/2778/2020 (pdf, 107 kB); otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární

24.3.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2732/2020 (pdf, 408 kB); prekrytie horných dýchacích ciest
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2733/2020 (pdf, 342 kB); sanitárny deň

23.3.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2731/2020 (pdf, 334 kB); zákaz hromadných podujatí

18.3.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2640/2020 (pdf, 907 kB); režim na hraniciach

15.3.2020 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2595/2020 (pdf, 1,4 MB); prevádzky, nariadenie izolácie skupín osôb

12.3.2021 - OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia OLP/2567/2020 (pdf, 260 kB); režim na hraniciach
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/2576/2020 (pdf, 3,8 MB); režim pre prevádzky a služby

9.3.2020 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov OLP/2405/84443 (pdf, 98 kB); zákaz hromadných podujatí
 • Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SHHSRVSU/2448/2020 (pdf, 119 kB); režim na hraniciach
 • Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov OLP/2405/2020 (pdf, 98 kB); zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a poskytovateľov sociálnych služieb