Následná dojčenská výživa

Následná dojčenská výživa (NDV), anglicky „follow-on formula“ je potravina určená na prijímanie dojčatami po zavedení vhodnej doplnkovej výživy a ktorá predstavuje základný tekutý prvok v čoraz rôznorodejšej strave dojčiat. Ide o potraviny pre dojčatá najčastejšie označené „2“.

Dojča je dieťa vo veku menej ako 12 mesiacov.

Požiadavky na NDV nájdete v nariadení EP a Rady č. 609/2013 v spojení s DNK č. 2016/127.

Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly NDV v SR je ÚVZ SR.

Reklamu NDV upravuje § 9 zákona o reklame.

Umiestnenie NDV na trh v SR oznámte (PPPe-mailom ÚVZ SR podľa článku 12 ods. 2 DNK č. 2016/127 podpísaným listom a priložte vzor etikety použitej na potravine. ÚVZ SR Vám zašle odpoveď / vyjadrenie k oznámeniu do schránky cez ÚPVS.

Informácie o NDV nájdete aj na stránke EK.

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter